Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zou als officier van justitie al in 1998 een deal hebben gesloten met drugshandelaar Cees H.

Die deed daarin afstand van een bedrag van 6 à 7 miljoen gulden waarop het Openbaar Ministerie beslag had gelegd. Teeven beloofde als tegenprestatie dat H. gratie zou krijgen, maar hield zich niet aan die toezegging.

Vrij Nederland heeft dat donderdag gemeld. Het weekblad baseert zich op een brief die H.'s toenmalige advocaat Piet Doedens in 1999 aan minister Benk Korthals van Justitie stuurde, en die het in zijn bezit heeft.

Doedens schrijft: ''Het optreden van mr. Teeven is in deze aan te merken als onjuridisch , onzorgvuldig, ondoorzichtig en derhalve onprofessioneel en oncontroleerbaar.''

'Solistisch optreden'

De advocaat heeft het ook over ''solistisch optreden'' van Teeven en vermoedt dat die zijn superieuren ''veelal achteraf en dan waarschijnlijk ook nog maar ten dele informeert over zijn gevoerde onderhandelingen''.

De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over een andere deal die Teeven met H. sloot, in 2000. De drugshandelaar betaalde toen een boete van 750.000 gulden aan de Staat. In ruil daarvoor hielp de overheid hem enkele miljoenen wit te wassen. De Belastingdienst zou buiten deze afspraak zijn gehouden.

De deal kwam deze week aan het licht via het tv-programma Nieuwsuur. Volgens Teeven was minister Korthals destijds op de hoogte en paste de gang van zaken in de toenmalige wet- en regelgeving.