Verschillende Kamerleden roepen minister Ivo Opstelten op het matje omdat uit een enquête van de NCRV is gebleken dat één op de drie winkeliers zegt dat de politie aangiftes ontmoedigt. 

Het debatverzoek van Magda Berndsen (D66) en Ahmed Marcouch (PvdA) werd door alle partijen ondersteund.

Het NCRV-programma Altijd Wat Monitor ondervroeg meer dat achthonderd winkeliers over hun ervaringen met het doen van aangifte. 

Marcouch zegt te zijn geschrokken van de resultaten. Marcouch: "Aangiftes zijn noodzakelijk voor goede informatie voor de politie. Als ze een aangifte ontmoedigen, wint de crimineel. Onacceptabel".

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemt de uitkomst van het onderzoek "schokkend". Peter Oskam zegt dat uit de resultaten blijkt dat het vertrouwen in de overheid als hoeder van de rechtstaat afneemt, "en dat is heel zorgelijk".

Een derde van de winkeliers doet helemaal geen aangifte meer, "omdat het toch geen zin heeft", zo blijkt volgens de NCRV uit de enquête.

Reactie

Een woordvoerder van minister Ivo Opstelten (Justitie) benadrukte eerder dat de resultaten niet overeenkomen met de werkelijkheid: "Het beeld alsof de politie burgers of ondernemers bewust ontmoedigt om aangifte te doen, wordt niet gedeeld."

Opstelten beloofde bij de oprichting van de Nationale Politie verbetering in service en dienstverlening bij het doen van aangifte. 

"Dat een derde van de winkeliers geen aangifte doet, betekent dat twee derde dat wel doet. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan de meest recente cijfers daarover van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, red.)", stelt de woordvoerder van het ministerie. "Uiteraard zijn alle inspanningen erop gericht om deze cijfers nog verder omhoog te krijgen."