Deeltijdstudies in het hbo en wetenschappelijk onderwijs moeten flink op de schop. Nu sluiten veel opleidingen niet aan bij de wensen van volwassenen die al een baan hebben, maar daarnaast willen studeren. 

Met een aantal experimenten, zoals het opknippen van de opleidingen in verschillende modules en gunstigere leningen voor deeltijdstudenten, moet de avondstudie weer aantrekkelijk worden. Dat adviseert een commissie onder leiding van Alexander Rinnooy Kan aan het ministerie van Onderwijs.

Het aantal deeltijdstudenten loopt al jaren flink terug. In 2001 meldden zich nog 19.000 studenten aan, in 2011 was dat aantal bijna gehalveerd. ''De deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs heeft een stevige impuls nodig’’, schrijft de commissie.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft toegezegd voor de zomer met een beleidsreactie te komen op het advies, maar benadrukt in een eerste reactie de urgentie ervan. ''Er moet meer worden gekeken naar wát mensen leren en niet waar, hoe, wanneer en in hoeveel tijd’’, reageert de minister. Ze heeft wel meteen aangegeven de financiële haalbaarheid van collegegeldkrediet voor deeltijdstudenten te onderzoeken.

VSNU

Universiteitenorganisatie VSNU noemt het advies een ''belangrijke wake up call’’ en ook de Vereniging Hogescholen geeft aan stevig in te willen zetten op experimenten, maar plaatst daar wel gelijk een kanttekening bij.

''Die experimenten moeten wel binnen het huidige bekostigingssysteem kunnen plaatsvinden’’, zegt voorzitter Thom de Graaf. Hij vindt dat het brede deeltijdaanbod niet in gevaar mag komen.

Gebrek

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt dat er al jaren een ''algeheel gebrek aan focus'' is in het deeltijdonderwijs. De studentenvakbond presenteerde vorige week de eigen plannen voor het deeltijdonderwijs.

Deze sluiten grotendeels aan bij wat de commissie adviseert, maar de vakbond heeft wel grote problemen met het voorgestelde experiment dat instellingen zelf mogen bepalen wat de opleiding gaat kosten. ''Op die manier is er een groot gevaar dat niet iedere studie even duur is, waardoor de keuzevrijheid voor studenten en onderwijstoegankelijkheid worden beperkt."