De positie van vrouwen in de economie en politiek moet worden versterkt. ''Deze thema's moeten een prominente plek krijgen in de follow-up van de millenniumdoelen na 2015.''

Dat zei minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking woensdag op de vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in New York.

Ook wil de minister dat het tegengaan van geweld tegen vrouwen als nieuw doel wordt vastgesteld. De Millenniumdoelen uit 2000 om honger, armoede, moedersterfte en kindersterfte en andere problemen fors te beperken, lopen in 2015 af.

Bij de vrouwenconferentie waren delegaties uit onder meer Somalië, Zambia, Pakistan en het Vaticaan aanwezig.