Veel artsen durven niet te bellen naar het Advies Meldpunt Kindermishandeling, omdat ze bang zijn dat dit meteen leidt tot interventie in een gezin.

Daardoor functioneert het meldpunt nu niet goed, wat ten koste gaat van de hulpverlening van mogelijke mishandelde kinderen.

Dit stelt D66-Kamerlid Vera Bergkamp tegenover NU.nl op basis van verschillende gesprekken met huisartsen en betrokkenen bij het meldpunt. Volgens Bergkamp komt dit doordat het meldpunt heel lang gelieerd was aan het bureau Jeugdzorg.

"Veel artsen weten niet dat een telefoontje niet direct leidt tot interventie, maar dat je ook alleen advies kan vragen en dat dit zelfs anoniem kan."

Gemeenten

Bergkamp vindt dat door de negatieve beeldvorming die onder bureau Jeugdzorg is ontstaan, de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld wordt belemmerd. "Veel artsen weten niet waar hun rechten en plichten liggen en welke mogelijkheden de wet biedt", aldus Bergkamp.

Gemeenten worden binnenkort verantwoordelijk voor het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. "Dat zie ik als een nieuwe kans", aldus Bergkamp. Het Kamerlid vraagt aan gemeenten en aan het Rijk om zich in te zetten om de artsen beter voor te lichten.

Donderdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over kindermishandeling.