Elf Limburgse gemeenten zijn aansprakelijk gesteld voor het miljoenentekort dat is ontstaan door het faillissement van de Zuid-Limburgse werkvoorziening Licom in 2012. 

De curatoren Frits Udo en Hubert Savelkoul menen dat de gemeenten onrechtmatig hebben gehandeld door de financiering van Licom van de ene op de andere dag te beëindigen.

''Het faillissement is willens en wetens door u teweeg gebracht'', schrijven zij in een brief aan de elf gemeenten. Het totale tekort bedraagt ongeveer 10 miljoen euro, zei Udo dinsdag.

Licom was met ongeveer 4300 werknemers een van de grootse organisaties voor sociale werkvoorziening van Nederland.

Ze was tevens een van de grootste werkgevers in Limburg. Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Voerenendaal en Valkenburg waren aandeelhouder.

De gemeenten wijzen de aansprakelijkheid af. Ze hebben een advocaat in de arm genomen, staat in een brief die dinsdag aan de verschillende gemeenteraden wordt gestuurd. Inhoudelijk gaan ze niet verder in op de kwestie.

Niet rendabel 

Tot en met 2011 vulden de gemeenten de verliezen aan omdat de sociale werkvoorziening nou eenmaal niet rendabel is. Ze trokken in 2012 de stekker uit het bedrijf omdat wanbestuur werd vermoed.

De curator heeft naar eigen zeggen geen wanbeleid geconstateerd. ''Het laatst zittende bestuur heeft zijn taak op behoorlijke wijze vervuld'', schrijft hij in zijn laatste verslag.

De activiteiten van Licom werden overgenomen door het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). De meeste werknemers gingen mee. Voor de gemeenten verbeterde overigens niets omdat de verliezen niet kleiner maar groter zijn geworden.