Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher komt binnenkort met een "stevig pakket maatregelen" om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het gaat vooral om het bestrijden van discriminatie bij sollicitaties.

Asscher kondigde de maatregelen dinsdag aan bij de presentatie van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt.

Hij wacht nog op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), en komt dan "zo snel mogelijk" met een plan. Daarin staat in elk geval dat bedrijven die worden veroordeeld voor discriminatie, geen overheidsopdrachten meer krijgen.

Uit het SCP-rapport blijkt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie keer zo hoog is als onder autochtone Nederlanders.

Dat komt gedeeltelijk doordat allochtonen minder actief zijn met solliciteren, maar ook door discriminatie, zei de minister. "Discriminatie is strafbaar. Als bedrijven discrimineren moeten ze worden aangepakt." Hij roept sollicitanten die discriminatie ervaren op om aangifte te doen.

Voortijdig

De PVV maakte het SCP-rapport maandag voortijdig openbaar, uit protest tegen het feit dat er in het rapport geen aandacht is voor criminaliteit onder allochtonen.

Volgens SCP-directeur Kim Putters is dat niet vreemd, omdat het SCP het ene jaar een algemeen rapport over integratie opstelt, inclusief cijfers over criminaliteit, en in het andere jaar kiest voor een thema, in dit geval de arbeidsmarkt. Asscher steunt die werkwijze.

Zwarte lijst

De Inspectie Sociale Zaken moet de bevoegdheid krijgen streng op te treden tegen bedrijven die migranten discrimineren op de arbeidsmarkt. Voor bedrijven die hun leven niet beteren, moet er een zwarte lijst komen.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft dat dinsdag gezegd in een reactie op het rapport.

Karabulut wil dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in actie komt om de arbeidsmarktpositie van migranten te versterken. Zo moeten er maatregelen komen tegen schooluitval, leerwerkplekken en stagecoaches.

Jeugdwerkloosheid

De hoge jeugdwerkloosheid cijfers onder niet-westerse migranten is zorgelijk, stelt CNV Jongeren in een reactie. De jongerenvakbond pleit daarom voor het invoeren van positieve discriminatie om de grote verschillen tussen de jeugdwerkloze niet-westerse migranten en autochtonen te verminderen.

"Positieve discriminatie is geen doel voor CNV Jongeren op zich, maar een middel om de jongeren die evenredig hard worden getroffen op de arbeidsmarkt meer perspectief te kunnen bieden. Aangezien binnen de sectorplannen 200 miljoen is vrijgemaakt voor de aanpak van Jeugdwerkloosheid zijn dit bij uitstek de plannen om de hoge werkloosheid onder niet-westerse migranten aan te pakken", aldus voorzitter Michiel Hietkamp.