Het draagvlak voor de verkiezing van een burgemeester door de inwoners van een gemeente groeit. 

Uit een enquête onder 2.655 gemeenteraadsleden door Trouw blijkt dat een kwart van de respondenten deze methode steunt. Vier jaar geleden was dat nog 16 procent.

De lokale volksvertegenwoordigers blijven daarmee achter bij hun landelijke collega's. In de Tweede Kamer is namelijk een ruime meerderheid voor de gekozen burgemeester.

Momenteel wordt een burgemeester door de Kroon benoemd na een advies door de gemeenteraad. 40 procent van de geënquêteerde raadsleden staat nog achter dat systeem of vindt dat de raad de formele benoeming zelf kan verrichten (29 procent).

D66

Opmerkelijk is dat juist onder D66-raadsleden een meerderheid wil vasthouden aan de bestaande benoemingsregels: 63 procent. De democraten waren van oudsher degenen die bestuurlijke vernieuwing hoog in het vaandel hadden staan.

De pogingen die de partij landelijk ondernam om staatsrechtelijke hervormingen door te voeren, mislukten echter. Nadat in 1999 de invoering van het correctief referendum sneuvelde en in 2005 de invoering van de gekozen burgemeester, zette D66 haar hervormingsstreven op een laag pitje.

De voorstanders onder gemeenteraadsleden voor de gekozen burgemeester zitten vooral in de linkse hoek: SP, GroenLinks en PvdA.

Onder CDA-raadsleden zou de steun voor een gekozen burgemeester amper groei vertonen; van 16 procent vier jaar geleden naar 18 procent nu. CDA-leider Sybrand Buma maakte onlangs juist bekend vóór de gekozen burgemeester te zijn.

Alles over de gemeenteraadsverkiezingen

Bepaal uw politieke voorkeur met onze stemhulp