Nu de rijksbegroting er eindelijk gezonder uit gaat zien, waarschuwt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra andere partijen die de teugels willen laten vieren. "We zijn net door een storm gevaren, ik ga die storm niet weer in varen."

Economen zeggen: het is niet dankzij, maar ondanks het kabinetsbeleid dat de economie herstelt.

"Dat zijn dezelfde mensen die zeiden dat de economie werd kapotbezuinigd. Dat is niet het geval. En we geven nog altijd meer uit dan we binnenkrijgen. Het begrotingstekort wegwerken is een noodzakelijke randvoorwaarde om de economie weer te laten herstellen."

Heeft u echt nooit getwijfeld of die maatregelen uiteindelijk wel het gewenste effect hebben? De strategie van anderen is: Ruimte geven aan de economie zorgt voor meer investeringen en dus meer overheidsinkomsten.

"Het mooiste zou zijn dat de overheid investeert als het slecht gaat en bezuinigt als het goed gaat. Met die theorie ben ik het eens, maar de praktijk werkt niet zo." 

"Politiek is het nog nooit gelukt om in een tijd van voorspoed grote hervormingen en bezuinigingen door te voeren."

"Je ziet het ook nu: bij de eerste tekenen van economisch herstel is het aantal partijen dat meteen met de feestmuts rondgaat en zegt 'het kan wel weer wat minder' niet meer op een hand te tellen."

De VVD zou dat toch moeten omarmen? Uw partij profileert zich in campagnes altijd op lastenverlichting. Wanneer geeft u de kiezers wat er beloofd is?

"Er zijn tekenen van herstel, maar we geven nog altijd 12 miljard euro meer uit dan er binnenkomt. Dan is het niet realistisch om het makkelijker te maken."

"Dat andere partijen toevallig twee weken voor de verkiezingen van alles gaan roepen: ze doen hun best maar. We zijn net door een storm gevaren, ik ga die storm niet weer in varen. Ik ga niet meedoen aan het uitdeelcircus dat nu gaande is."

U gaat die eisen van de begrotingspartijen niet inwilligen?

"Zij hebben wensen, maar we moeten oppassen om meteen bij de eerste zonnestralen de zomer aan te kondigen. Dat is het niet. Lastenverlichting moet wel betaald kunnen worden."

"En als dat kan dan wil ik wel echt lastenverlichting. Samsom (PvdA-leider) en Dijsselbloem (minister van Financiën) hadden het er over dat de arbeidslasten verlaagd moeten worden. Met alle respect, dat is geen lastenverlichting maar een lastenverschuiving. Immers, dan worden de lasten elders verhoogd." 

"De VVD wil de boel op orde brengen, zodat er daadwerkelijk lasten verlicht kunnen worden."

Baalt u er niet van dat D66 en PvdA in de verkiezingsstrijd de VVD-punten van lastenverlichting naar zich toe trekken en daarmee de sier nemen?

"Nee. De kern van de boodschap die ik probeer uit te dragen is dat we op dit moment echt moeten afmaken waar we mee bezig zijn. Daar past niet bij dat we links of rechts lastenverlichtingen gaan doen."

Er komen gunstigere berichten over de economie, maar de vele tientallen miljarden bezuinigingen en hervormingen worden komende jaren pas uitgewerkt. Rekenen we ons niet te vroeg rijk?

"Het belangrijkste is dat mensen beginnen te weten waar ze aan toe zijn. Het ergste is onzekerheid, als je niet weet wat de gevolgen van de bezuinigingen voor jou zijn. Dan kan je niet je toekomst bepalen."

Maar straks gaat het iedereen het pas echt merken.

"Men vreest meestal meer de 100 euro minder die men niet zeker weet dan de 200 euro die men wel weet. Want die 100 euro kan ook 300 of 500 euro worden. Als jij weet dat je er 200 euro op achteruit gaat, ga je nu vast rekenen." 

De pomphouders aan de grensstreek zijn nog steeds niet zo blij met die duidelijkheid.

"Er zitten inderdaad maatregelen tussen die helemaal niet leuk zijn."

Niet op alle terreinen is het kabinet klaar met hervormen. Bijvoorbeeld op het gebied van pensioenen, het belastingstelsel, het leenstelsel voor studenten.

"Het pensioensysteem is heel ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor het belastingsysteem. Dat zijn grote hervormingen die je niet in een jaar voor elkaar hebt."

Schetst u eens een nieuw belastingstelsel?

"Ik denk dat we moeten ophouden met het heen en weer schuiven van geld. Het is heel gek dat je eerst belasting betaalt en dat je dan een deel terugkrijgt van de door jou betaalde belasting via een toeslag."

"Het ligt in de rede om met een meer gedifferentieerd stelsel te gaan werken. Je kan beter een laag belastingtarief instellen, zodat de mensen die in die groep vallen de belasting niet meer terugkrijgen via een toeslag."

"De effecten van het eruit halen van de toeslagen zijn groot. Het vereist een hele exercitie, maar het is wel een nodige."

Wanneer gaat dit geregeld worden?

"Het is iets wat dit kabinet volgens mij moet vaststellen en alvast moet klaarzetten voor de volgende verkiezingen, zodat partijen er dan een standpunt over kunnen innemen. Dit kan dan vervolgens in een volgend regeerakkoord worden opgenomen."

"Overigens kan het nieuwe pensioenstelsel wel al deze kabinetsperiode op de schop."

Uw voorganger Stef Blok zei dat de insteek van een coalitie moet zijn dat je twee termijnen met een coalitie moet willen regeren. Geldt dat ook voor u met de PvdA?

"Mijn insteek is dat je bij elke verkiezingen zelf moet proberen zaken voor elkaar te krijgen en de partner is vers twee."

Dat is dus niet úw insteek?

"Dat mag je concluderen."

Afspraak is afspraak gold er bij de PVV volgens Blok. Bij de PvdA ook?

"Tot op heden komen ze de afspraken na en dat is waarom het volgens mij best aardig loopt."

Waarom moest er dan 250 miljoen van het infrastructuurfonds naar de sociale agenda en moest later het asielbeleid 'humaner'?

"Dat eerste had te maken met dat wij af wilden van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Daar stond dit tegenover. Als de PvdA het asielbeleid wil aanpassen, de strafbaarstelling illegaliteit, dan valt er over te praten, maar dat is niet gratis. Wij doen niet aan cadeautjes."

Wordt het heel saai in Den Haag straks tot de komende verkiezingen? De economie trekt aan, er zijn veel besluiten genomen.

"Frits Bolkestein zei ooit: hoe beter de economie van het land, hoe saaier de politiek. Dus ik hoop dat het ontzettend saai wordt. Ik ga ervan uit dat we dit ook komende jaren terug zullen zien bij verkiezingen in de vorm van winst voor de VVD."