Overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen zitten op een schat aan onderzoeksgegevens die voor heel veel mensen relevant zijn, maar vaak voor weinigen toegankelijk.

Premier Mark Rutte pleitte er maandag tijdens de Innovatie Conventie 2014 in Brussel voor dat de Europese Unie zich gaat inzetten voor een betere toegang tot wetenschappelijke publicaties en overheidsdata.

Volgens Rutte moet ''zoveel mogelijk kennis voor zoveel mogelijk mensen’’ het doel zijn. Hij vindt het logisch dat deze kennis ''in een echte Innovatie Unie'' wordt gedeeld, omdat veel onderzoek ''gewoon met belastinggeld is gefinancierd''.

Rutte wil verder af van overbodige regels die belemmerend werken. Voor innovatie is volgens hem juist een grote mate van vrijheid nodig. ''Daar is geen specialistische kennis voor nodig, maar gewoon politieke en bestuurlijke daadkracht''.

Mediabedrijven

De interne markt in de Europese Unie moet wat Rutte betreft verder versterkt worden. Nieuwe en innovatieve bedrijfstakken als de gaming industrie en online mediabedrijven zouden daarvan volgens hem direct profiteren.

Rutte: ''Het is bijna niet uit te leggen dat de Nederlandse economie voor tachtig procent bestaat uit diensten en dat het aandeel van deze sector in de export maar twintig procent is. Geef die bedrijven meer ruimte om hun vleugels uit te slaan en de innovatiekracht van Europa als geheel zal toenemen. Ook hier geldt dus: daadkracht gevraagd.''