Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat er geen taboe gelegd moet worden op het overdragen van bevoegdheden aan Brussel.

Dit heeft de minister donderdag in de Tweede Kamer gezegd. "We moeten het overdragen van de soevereiniteit niet buiten de discussie plaatsen. Er heerst geen absoluut taboe op."

Dijsselbloem werd door Kamerleden van het CDA, PVV en de SP kritisch bevraagd over een speech in februari, waarin hij een pleidooi hield voor meer druk vanuit Brussel om hervormingen in de Europese lidstaten te bewerkstelligen.

In Europa wordt al enige tijd gediscussieerd over het invoeren van zogenaamde lidstaatcontracten, voornamelijk onder druk van Duitsland.

De Europese Commissie doet al langer zogenaamde aanbevelingen aan alle lidstaten voor de volgens Brussel noodzakelijke hervormingen. Dit is een onderdeel van de begrotingsystematiek van Brussel om de staatsschuld onder de 3 procent te brengen.

Bindend

Op dit moment zijn deze voorstellen tot hervormingen nog niet bindend. Maar met de lidstaatcontracten zou hier verandering in worden gebracht, ook al werd het woord 'bindend' mede onder druk van Nederland vervangen door 'in wederzijds overleg goedgekeurde contracten'.

Premier Rutte heeft altijd gesteld dat de nieuwe regels "met behoud van soevereiniteit" zullen worden ingesteld. Dijsselbloem ziet in het overdragen van de soevereiniteit dus niet direct problemen. 

Dijsselbloem liet weten dat hij de bankenunie die momenteel in Europa wordt opgetuigd, als model ziet voor hoe je met hervormingen binnen Europa kan omgaan. Bij de bankenunie is al sprake van een 'massieve overdracht van soevereiniteit', aldus Dijsselbloem.

Ook op andere gebieden ziet hij een verregaandere Europese samenwerking voor zich, op een zelfde manier als bij de bankenunie. 

Pensioenen

Op het gebied van de arbeidsmarkt of pensioenen bijvoorbeeld, zo zei hij donderdag in de Kamer. Volgens Dijsselbloem hebben veel landen in Europa tegelijkertijd besloten de pensioenleeftijd te verhogen, maar had dit ook gecoördineerd gekund.

"Het is van groot belang dat hervormingen in Europa in hetzelfde tempo worden doorgevoerd", aldus Dijsselbloem. "Daar laten we nog kansen liggen." Volgens hem is dit vooral in het belang van de economische groei in Europa.

"De bankenunie is in anderhalf jaar opgetuigd. Dat maakt mij optimistisch."

Actief

Dijsselbloem liet weten dat het gaat om een 'zeer actuele' discussie in Europa. Hij vindt dat Nederland actief moet bijdragen aan deze discussie met eigen ideëen en niet aan de zijlijn moet wachten tot de voorstellen er al zijn.

De discussie over de lidstaatcontracten zal na de Europese verkiezingen in mei pas weer op de Europese agenda staan, zo liet Dijsselbloem weten.

Het kabinet steunt al enige tijd het voorstel van Dijsselbloem om als een land uitstel wil van de regel dat een land het begrotingstekort binnen de 3 procent moet brengen, dit alleen nog kan op voorwaarde dat het land structureel hervormt.