Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil voorkomen dat jongeren afhaken voordat zij begonnen zijn aan een mbo-opleiding.

Ze wil het aanmeldmoment voor leerlingen vervroegen naar uiterlijk 1 mei, schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer over de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De vervroegde aanmelddatum stimuleert volgens haar aankomende studenten bewust na te denken over de opleiding die bij ze past. ''De vrijblijvendheid moet eraf.''

Jaarlijks vallen bijna 10.000 jongeren uit voordat zij de overstap naar het mbo maken of als zij net de overstap hebben gemaakt. Dat is ruim een derde van de totale uitval.

Bussemaker wil dat alle leerlingen die van het vmbo doorstromen naar het mbo zich uiterlijk 1 mei hebben aangemeld voor een vervolgopleiding. Een vergelijkbare maatregel geldt sinds kort in het hoger onderwijs.

Bussemaker staat ook positief tegenover het voorstel van de VO-Raad en MBO-raad om leerlingen pas te laten uitschrijven uit het vmbo als zij zich hebben ingeschreven voor het mbo. Dit voorkomt dat deze groep tussen wal en schip valt.

Nieuwe cijfers tonen dat jongeren met minimaal een mbo2-diploma op zak bijna twee keer zoveel kans hebben om binnen een jaar werk te vinden als jongeren zonder diploma. In schooljaar 2010-2011 verlieten 83.000 jongeren het mbo.

Van de groep met startkwalificatie (een diploma mbo2 of hoger) had 72 procent binnen een jaar een baan van minstens 12 uur per week. Van de groep jongeren zonder startkwalificatie vond slechts 41 procent een baan.