Gemeenteraadsleden moeten faciliteiten krijgen waardoor ze hun werk beter kunnen doen. Zo moet het makkelijker voor hen worden een vrije dag op te nemen om hun raadswerk te verrichten.

De fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66) pleitten hier woensdag voor tijdens een debat op Radio 1.

Fractievoorzitters uit de Tweede Kamer kruisten daar de degens in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Zijlstra onderstreepte dat het raadslidmaatschap een bijbaan moet blijven, zodat het raadslid via zijn hoofdbaan ook voeling houdt met de samenleving.

Ook Buma en Pechtold vinden dat het bij raadsleden niet om de beloning moet gaan. Maar er moet wel gekeken worden naar praktische problemen waarmee raadsleden te maken krijgen, zeiden de fractievoorzitters. Ze hebben zelf ook ervaring in de lokale politiek.