Het dinsdag gepresenteerde plan van het kabinet om burgemeesters meer ruimte te geven om voetbalhooligans aan te pakekn is onnodig. 

Dat oordeelt de Raad van State in een woensdag gepubliceerd advies. Bovendien is het niet aan burgemeesters om ordeverstoorders te straffen. Het kabinet kan beter nog een jaar wachten om te kijken hoe de huidige regels zich ontwikkelen.

Dat het kabinet burgemeesters mogelijkheden wil geven om hooligans voor een langere periode een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen lijkt vooral een reactie op enkele incidenten en is het eigenlijk nog te vroeg voor nieuwe maatregelen na het ingaan van de Voetbalwet in 2010, oordeelt de raad.

Die regels zijn voor veel burgemeesters nog nieuw en onwennig.

Meldplicht

In het advies staat verder dat een beslissing over een verbod of meldplicht een 'onevenredig zwaar middel' wordt. Burgemeesters moeten de openbare orde handhaven, maar het is niet aan hen om ordeverstoorders te straffen. Dat is volgens de Raad van State de taak van justitie en de rechtbank.

Gemeenten beschikken al over verschillende bevoegdheden om overlast tegen te gaan, zoals het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied, cameratoezicht of preventief fouilleren.

Ook andere wetten zoals de Opiumwet en de Wet openbare manifestaties geven burgemeesters een hele reeks bevoegdheden om de orde te handhaven. De 'gereedschapskist' voor burgemeesters is zo overvol geraakt.