In het wetsvoorstel om voorwaarden te stellen aan Antillianen die zich in Nederland willen vestigen, worden mensen op vergelijkbare manier behandeld als in het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit. Dat zegt GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman.

"Ik veronderstel dat de positie van Antilliaanse Nederlanders zonder toelatingsbewijs verdacht veel gaat lijken op die van illegalen", stelt Voortman, voorafgaand aan het debat tegen NU.nl.

"Dat brengt dit initiatief verdacht dicht bij dat andere voorstel, namelijk de strafbaarstelling van illegaliteit."

De coalitie van VVD en PvdA wil bij immigranten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten een inkomenseis instellen. Ook wordt met de nieuwe wet gekeken naar een eventueel strafblad.

"Wat betekent de invoering van een dergelijk visum voor Antilliaanse Nederlanders in de praktijk?", vraagt Voortman zich af. 

"Kunnen zij zich zonder toelatingsbewijs niet meer inschrijven bij de gemeente? Komen zij nog in aanmerking voor een huurwoning en meer medische zorg dan strikt noodzakelijk is?"

Grote bezorgdheid

Eerder reageerde ook de commissie-Meijers, een groep experts op het terrein van asielrecht, "met grote bezorgdheid" op het wetsvoorstel. "Dit is in strijd met internationale afspraken om rassendiscriminatie tegen te gaan", oordeelde de commissie.

De experts waren van oordeel dat het maken van onderscheid tussen groepen Nederlanders "onverenigbaar is met internationale verplichtingen van Nederland" en "niet effectief bijdraagt aan de oplossing van de gesignaleerde problemen".

Voortman: "Bruggen slaan, de titel van het regeerakkoord, slaat blijkbaar niet op Antilliaanse Nederlanders. Dit is een voorstel dat van Antilliaanse Nederlanders een ander soort Nederlanders maakt."

Omzeilen

D66-Kamerlid Gerard Schouw noemt het wetsvoorstel "symboolpolitiek". "Het wetsvoorstel is eenvoudig te omzeilen door eerst in bijvoorbeeld België te gaan wonen", stelt hij. 

"Ook deze Nederlanders zijn namelijk EU-ingezetenen en kunnen zich vrij vestigen in andere Europese landen. Vanaf dan gelden de EU-richtlijnen en is het mogelijk om naar Nederland te verhuizen zonder aan extra eisen te moeten voldoen."

Kansarm

PvdA-Kamerlid Roelof van Laar laat weten over het voorstel, dat is ingediend door zijn coalitiegenoot André Bosman (VVD), nog wat vragen te hebben. 

"Wij hebben wezenlijke bezwaren tegen deze wet", zegt hij. "In het wetsvoorstel gelden de voorwaarden voor iedereen die op de Antillen is geboren, dat is veel te ruim." Van Laar wil nog niet aangeven hoe breed de voorwaarden dan moeten gelden.

Hij wees er eerder op dat de Antilliaanse eilanden zelf ook dergelijke regels hebben ingesteld.

Bosman wil met de wet de instroom van kansarme immigranten beperken. Deze komen veel vaker dan gemiddeld voor in criminaliteitscijfers, schooluitvalcijfers en zijn ook vaker aangewezen op een uitkering.