Bijna de helft van de gemeenten betwijfelt of zij alle kinderen in de jeugdzorg kunnen helpen met het geld dat de overheid hiervoor beschikbaar stelt.

Een vijfde stelt dat dit niet gaat lukken, concludeert de Volkskrant woensdag uit een eigen enquête waar 158 van de ruim 400 gemeenten aan deelnemen.

Vanaf volgend jaar zijn gemeenten in plaats van provincies verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tegelijk met die overheveling van taken wordt het budget met 15 procent verlaagd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten houdt volgens de krant vol dat het lokale bestuur in staat is de zorg voor kinderen met bijvoorbeeld psychische problemen over te nemen.

Geen vertrouwen

De gemeenten zelf zouden echter geen vertrouwen hebben dat zij straks genoeg geld hebben om alle kwetsbare jongeren goed te helpen. Op de vraag of zij denken de jeugdzorgtaak goed uit te kunnen voeren, antwoordt 22 procent 'nee'. Nog eens een kwart zegt zich zorgen te maken of weet niet of het gaat lukken.

"Door de enorme bezuinigingen van het kabinet dreigen mensen hun zorg te verliezen. Van gemeenten worden onrealistische dingen verwacht. Als je 15 procent van het budget voor de jeugdzorg schrapt dan komen er jongeren die hulp nodig hebben in de kou staan. De staatssecretaris moet dit noodsignaal serieus nemen en alsnog de bezuiniging verzachten", aldus GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortma

Bezuinigen

Veel gemeenten willen bezuinigen door vroegtijdig in te grijpen, zodat problemen niet uit de hand lopen. Maar dat kan niet altijd, zegt kinderombudsman Marc Dullaert in de krant. Hij wijst erop dat zo'n tweehonderdduizend kinderen problemen hebben waar niks aan te voorkomen valt. "Als je zwaar autistisch bent of zwaar gehandicapt, dan helpt preventie niet."

Dinsdag bleek uit een onderzoek dat de meeste gemeenten nog geen afspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders over hoe de jeugdzorg volgend jaar moet worden voortgezet. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg concludeerde in haar derde rapportage dat gemeenten nog onvoldoende beslissingen hebben genomen om zich volledig te richten op de jeugdzorg.