Alleenstaanden met een thuiswonend gehandicapt kind maken straks aanspraak op een tegemoetkoming. Deze moet de gevolgen van de bezuinigingen op de kindregelingen voor deze groep beperken.

De verwachting is dat een meerderheid in de Tweede Kamer het voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten en Elbert Dijkgraaf (SGP) om dit te regelen zal steunen.

Het extraatje kan de alleenstaande ouder 1460 euro per jaar opleveren.

Komende dagen wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) besproken dat het aantal kindregelingen moet beperken.

In dit plan worden diverse regelingen geschrapt en ondergebracht in de kinderbijslag. 

Tegemoetkoming

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de tegemoetkoming voor alleenverdieners met gehandicapte kinderen zou worden geschrapt, maar bij het begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie en SGP werd deze in ere hersteld.

Nu wordt deze tegemoetkoming ook voor alleenstaanden met gehandicapte kinderen geregeld.

"Het kan al moeilijk zijn om als alleenstaande ouders kinderen om je werk te combineren met de zorg aan kinderen, maar als de kinderen een beperking hebben is dit nog zwaarder", aldus Schouten.

Bij de hervorming van de kindregelingen blijven uiteindelijk de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting (fiscale tegemoetkoming voor kosten door combineren werk en zorg voor kinderen) over. 

Tweede Kamerlid Linda Voortman vindt het triest dat met de kindregelingen de verschillen alleen maar verder toenemen. "De aanvulling op de uitkering van alleenstaande ouders verdwijnt en kost een alleenstaande ouder honderden euro's per jaar. Ondertussen blijven de gratis schoolboeken wel bestaan. Dat is geen solidaire keuze."

Schoolboeken

Aanvankelijk zouden ook de gratis schoolboeken worden geschrapt, maar deze maatregel is bij het begrotingsakkoord teruggedraaid.

De aanvullingen op sociaal minimumuitkeringen alleenstaande ouders, de alleenstaande ouderkorting en de tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten verdwijnen wel.

Aanvankelijk stond bij deze plannen een bezuiniging van 1,1 miljard ingeboekt. Na het begrotingsakkoord is hier nog 500 miljoen van over.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma is ondanks het beperken van de bezuinigingen zeer ontevreden over het voorstel.

"Het herfstakkoord heeft de bezuinigingen op de ondersteuning van gezinnen iets minder erg gemaakt, maar Nederland doet het op dit gebied ten opzichte van de landen om ons heen nog steeds heel slecht, stelt Heerma. 

"Het is dus niet relevant om te discussiëren of het glas nu halfvol is of halfleeg."

Wat verandert er met de kindregelingen?