De voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB) dat er volgend jaar maandelijks meer zorgpremie zal moeten worden betaald, is voorbarig.

Volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zegt deze raming weinig over hoe hoog de premie daadwerkelijk wordt.

Schippers wees er dinsdag op dat de verzekeraars pas in november de hoogte van de premie bepalen, omdat er in maart nog veel onzekere factoren zijn die invloed hebben op de hoogte van de premie. Afgelopen zomer zat de CPB-raming nog boven (134 euro) de later vastgestelde jaarpremie.