Het kabinet wil dat burgemeesters harder kunnen optreden tegen voetbalhooligans. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Ivo Opstelten (Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag naar de Kamer hebben gestuurd.

Zo kunnen burgemeesters straks bij ernstige misdragingen langer dan nu een gebiedsverbod, meldplicht en groepsverbod opleggen.

Momenteel zijn maar zeer beperkt maatregelen mogelijk bij een eerste overtreding. Zo is bij recidive een meldplicht op te leggen.

Straks gelden de maatregelen bovendien niet alleen voor thuiswedstrijden, maar ook voor uitwedstrijden. Voorwaarde hierbij is dat er een ernstige vrees is dat de betreffende hooligan voor problemen zal zorgen.

Burgemeesters van de betreffende steden kunnen hier onderling afspraken over maken.

Vechten

In het wetsvoorstel krijgen burgemeesters ook meer mogelijkheden om bovenop de maatregelen van de KNVB of de club maatregelen te nemen in de vorm van een meldplicht of gebiedsverbod.

Ook hier geldt dat er een ernstige vrees moet bestaan op ongeregeldheden, bijvoorbeeld als de persoon zich schuldig heeft gemaakt aan vechten op de tribune of het gooien van vuurwerk naar het vak van de tegenstander.

Verder krijgen burgemeesters straks de mogelijkheid om in een jaar in totaal negentig afzonderlijke dagen een gebiedsverbod, meldplicht en groepsverbod op te leggen. Nu kan dit drie aaneengesloten maanden. Met deze maatregel moeten hooligans gerichter kunnen worden aangepakt.