Het ervaren SP-Kamerlid Jan de Wit vertrekt per 1 april uit de Tweede Kamer. 

De 68-jarige De Wit is een van de langstzittende Kamerleden. Al in 1998 kwam hij voor de SP in het parlement.

Hij werd vooral bekend als voorzitter van de parlementaire commissies die onderzoek deden naar het financieel stelsel. Ook hield hij zich bezig met Justitie en Sociale Zaken.

Voor zijn Kamerlidmaatschap was hij onder andere advocaat, Senator en medewerker van toenmalig partijleider Jan Marijnissen.

Hij voelt zich vrij om met pensioen te gaan, omdat de parlementaire onderzoeken naar het financieel stelsel zijn afgerond, en ook zijn initiatief om het verbod op godslastering te schrappen door de beide Kamers is aangenomen.

Van Nispen

Partijmedewerker Michiel van Nispen zal hem opvolgen.

De Wit zit inmiddels 5.769 dagen in de Kamer. Samen met fractiegenoot Harry van Bommel, Mariette Hamer (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP) is hij daarmee momenteel de langstzittende.