De PvdA zet bij de onderhandelingen over de kabinetsplannen voor 2015 in op meer koopkracht voor de lagere inkomens. Naast de strijd tegen de werkloosheid is dat de prioriteit voor de partij.

Vicefractieleider Martijn van Dam heeft dat dinsdag gezegd tijdens een persontmoeting in het kader van de verkiezingscampagne. Hij wilde niet zeggen of de PvdA zal aandringen op lastenverlichting voor laagste inkomens of op het temperen van voorgenomen bezuinigingen.

Van Dam en partijvoorzitter Hans Spekman toonden zich opgetogen over de nieuwe CPB-ramingen, waaruit blijkt dat het beter gaat met de economie dan gedacht. Volgens hen is al maanden aan ''de sfeer op straat'' te merken dat er meer optimisme is over de economie.

Van Dam noemde de gunstige ontwikkeling het gevolg van het kabinetsbeleid. Ook hiervoor merkt hij op straat begrip. ''De mensen snappen dat we door het dal heen moeten.''

Tekort

Uit de CPB-cijfers blijkt dat de economie harder groeit dan eerder geraamd en dat het overheidstekort fors daalt. Alleen de werkloosheid neemt nog niet af. Maar volgens Van Dam zal dat nog gaan veranderen. ''Als deze cijfers uitkomen, kunnen we het tijdperk van bezuinigingen achter ons laten.''

Van Dam en Spekman haalden uit naar D66, waarmee de PvdA in diverse grote steden verwikkeld is in een strijd om wie de grootste wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens hen is D66 ''rechts'', in sommige opzichten nog meer dan de VVD. Van Dam herhaalde dat hij niets ziet in het plan van D66 om de lasten met een miljard te verlagen door te snijden in toeslagen. Dat gaat ten koste van de lagere inkomens, zei hij.