Het kabinet hoeft op basis van de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) niet extra te bezuinigen. 

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zegt dat in een eerste reactie op de ramingen van het CPB.

''De CPB-cijfers laten zien dat Nederland herstelt van de crisis. De groei trekt aan, het begrotingstekort loopt terug en de werkloosheid daalt in 2015. De koopkracht in 2014 en daarna blijft aantrekken. Dat is positief nieuws. Bovendien maakt Nederland zo kans de buitensporig-tekortprocedure van de Europese Commissie te kunnen verlaten'', laat Dijsselbloem weten.

Werkloosheid

Maar volgens Dijsselbloem zijn we er nog niet. "Dit jaar stijgt de werkloosheid nog. Ook zijn er risico's, zoals de invloed van de onrust in Oekraïne op de wereldhandel. Duidelijk is ook dat een tekort boven de 2 procent geen eindstation is." 

Het CPB becijferde dat de werkloosheid dit jaar stijgt naar 650.000 van ruim 600.000 vorig jaar. In 2015 daalt het aantal wel tot 6350.000.

Dijsselbloem wijst erop dat elk jaar ruim twaalf miljard euro meer uitgeven dan er binnenkomt niet houdbaar is. "Op basis van deze cijfers zijn geen extra bezuinigingen nodig. Het pad richting herstel van de overheidsfinanciën is ingezet. Het bestrijden van werkloosheid blijft topprioriteit.", aldus de bewindsman.

Premier Mark Rutte reageerde op twitter op de CPB-ramingen: ''Stap voor stap gaan we in de goede richting. Werkgelegenheid blijft prioriteit nummer een.''

Lastenverlaging

Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat het kabinet in de zomer kan bekijken of het mogelijk is volgend jaar de lasten voor burgers te verlagen. 

Op de vraag of het lagere tekort ruimte biedt voor lastenverlichting, zei Asscher. ''Daar gaan we met z'n allen over praten bij het maken van de nieuwe begroting. Dat doen we in de zomer.'' De overheidsfinanciën staan er volgens Asscher nu ''heel anders'' voor dan vorig jaar, toen het kabinet 6 miljard euro extra moest bezuinigen.

Voor de vicepremier en minister van Sociale Zaken is nu het devies: ''Geen extra bezuinigingen. Kijken hoe je mensen er doorheen kunt helpen. Meer banen is het allerbelangrijkste wat ons te doen staat. De begroting vorig jaar was heel lastig, dat hebben mensen gevoeld, daar hebben we allemaal last van. Maar we komen er eindelijk doorheen. Nu de werkloosheid nog omlaag.''

Naar boven

Voor PvdA-Kamerlid Henk Nijboer bevestigen de cijfers dat Nederland de weg naar boven heeft gevonden. "Het laat zien dat het kabinet doet wat nodig is. De export trekt aan, de investeringen nemen toe, de koopkracht verbetert en het begrotingstekort loopt terug. Extra bezuinigingen zijn dus niet nodig", reageert Nijboer.

De PvdA'er wil voor de komende tijd weer aandacht voor werkzekerheid met een fatsoenlijk inkomen. "De bestrijding van de werkloosheid blijft voor de PvdA topprioriteit", aldus Nijboer.

VVD

VVD-Kamerlid Mark Harbers vindt de cijfers bemoedigend. "Je ziet dat we de goede kant op gaan. De ingezette koers van de VVD om de overheidsfinanciën op orde te brengen, werpt vruchten af", zegt Harbers.

Volgens de VVD'er wordt Nederland klaar gemaakt om weer te gaan groeien met de gelijktijdige hervormingen die momenteel worden doorgevoerd. "Het ingezette beleid moeten we blijven volgen om Nederland structureel gezond te maken", aldus Harbers.

Gepakt

Volgens PVV-leider Geert Wilders heeft het kabinet de mensen ondanks de licht positieve cijfers alsnog "keihard gepakt"en eist daarom belastingverlaging.

"De PVV eist dat de btw en de accijnzen onmiddellijk worden verlaagd en het sluiten van de verzorgingshuizen per direct wordt teruggedraaid", aldus de leider van de oppositiepartij.

Zorgen

Oppositiepartij SP ziet ook de negatieve gevolgen van de bezuinigingen door het kabinet. Het halen van de Brusselse drieprocentsnorm zorgt volgens Kamerlid Arnold Merkies dat dit ten koste is gegaan van economische groei, werkgelegenheid en koopkracht.

"Bovendien komt die koopkracht niet terecht bij mensen die het nodig hebben. Niet voor niets maken veel economen zich momenteel zorgen over de oplopende inkomensongelijkheid. Voor een hoop mensen zijn er nog weinig lichtpuntjes te bespeuren", zegt Merkies.

CDA

CDA-leider Sybrand Buma noemt de economische cijfers voor 2015 hoopgevend, maar maakt zich tegelijhkertijd zorgen over de stijgende werkloosheid dit jaar. 

"Dit is voor veel gezinnen en ondernemers een drama. De politieke akkoordendans in het afgelopen jaar heeft geen overtuigende agenda voor het herstel van de werkgelegenheid opgeleverd", zegt Buma. 

Hij wil daarom dat het kabinet en de bevriende coalitie de belasting voor gezinnen verlaagt en ruimte geeft aan het midden- en kleinbedrijf. "Pas als we de ruggengraat van de economie en de samenleving versterken, kan er echt sprake zijn van herstel", aldus Buma.

D66

D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees noemt het goed nieuws dat de economie lijkt aan te trekken, "maar laten we niet achterover leunen", waarschuwt hij. De ambitie van D66 is dat het begrotingstekort helemaal verdwijnt.

"Er valt nog een hoop werk te verzetten om de economie te versterken en het begrotingstekort te laten verdwijnen. Een aandachtspunt is wel dat de lastendruk in 2015 stijgt", zegt Koolmees.

Ook de D66'er uit zijn zorgen over de 650 duizend werklozen dit jaar. ''Er staan nog steeds te veel mensen langs de kant. Je ziet wel dat sectoren die door de crisis extra hard geraakt werden, nu weer licht aan de horizon zien. De werkgelegenheid verbetert in 2015 licht, maar dat is echt nog niet genoeg", aldus Koolmees. 

Jesse Klaver, Kamerlid voor GroenLinks, wil nu dat de economische groei "eerlijk gedeeld" wordt en dat de werkloosheid verder daalt. Volgens hem dragen de plannen van GroenLinks daar aan bij.

Opsteker

Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, ziet de dalende werkloosheid in 2015 en de daling van het begrtoingstekort als opstekers. "Dit zou betekenen dat het kabinet volgend jaar niet extra hoeft te bezuinigen en we werk kunnen maken van lastenverlichting. Dit is goed nieuws voor de gezinnen, werknemers en ondernemers in Nederland."

Het economische herstel blijft in de ogen van Schouten wel broos, "we zijn nog niet uit de crisis", zegt Schouten. "Om te zorgen dat het herstel doorzet, moeten we doorgaan met het nemen van moeilijke, maar noodzakelijke maatregelen en hervormingen die Nederland duurzamer en sterker uit de crisis laten komen."

Werk

Vakcentrale FNV wil dat de opbrengsten van economische groei besteed wordt aan mensen en werk. "Het tempo van de groei moet verder omhoog door het vertrouwen van mensen in de economie verder  te versterken. Dit kan door meer te investeren in mensen en in werkgelegenheid en ervoor te zorgen dat het geld niet terecht komt bij de aandeelhouders", zegt FNV-voorzitter Ton Heerts.

De werkloosheid heeft de hoogste prioriteit voor de werkgeversorganisatie. "Mooi dat de groei van de economie doorzet, maar nu de werkgelegenheid nog. De politieke prioriteit moet nu bij het creëren van banen liggen", aldus Heerts in een reactie.

CNV

Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV, kijkt er naar uit dat in 2015 "eindelijk" weer nagedacht kan worden over investeren in plaats van bezuinigen.

"Investeren in werk, want de werkloosheid daalt te laat en te langzaam. Naast het behoud van werk, moet ook gekeken worden naar het creëren van nieuw werk. Dan denk ik bijvoorbeeld aan maatregelen die het aantrekkelijker maken mensen in dienst te nemen", zegt Limmen.

De vakbondsvoorman roept bedrijven op om werknemers te laten delen in economisch succes om zo de koopkracht te bevorderen. "Onderwijzers, agenten en ambtenaren hebben veel klappen gekregen, ook zij verdienen lucht", aldus Limmen.

Export

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland hameren op het verlagen van de belastingen om de groei in Nederland aan te wakkeren. Volgens de lobbyorganisaties wordt het voorzichtige herstel nu gedragen door de export.

"Als Nederland weer wil gaan groeien dan moeten de belastingen omlaag. Lagere belastingen en accijnzen steunen het verdere herstel en zijn ook een impuls voor verbetering van de nog altijd sterk kwakkelende consumptie."