Het is nog maar de vraag of kinderen en gezinnen goede jeugdzorg krijgen als gemeenten in 2015 deze zorgtaak overnemen. 

Alleen als de gemeenten duidelijke prioriteiten stellen en keuzes maken, kan de transitie haalbaar zijn ondanks het krappe tijdspad van nog minder dan tien maanden.

Dat schrijft een onafhankelijke commissie in een rapport dat dinsdag wordt overhandigd aan de staatssecretarissen Fred Teeven (Justitie) en Martin van Rijn (Volksgezondheid en Welzijn).

Volgens voorzitter Leonard Geluk van de Transitiecommissie Stelstelherziening Jeugd moet op lokaal en regionaal niveau snel duidelijk worden ''wat minimaal nodig is om invulling te geven aan de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulp''. De commissie adviseert gemeenten om alleen het minimaal noodzakelijke te regelen, omdat anders nog meer vertraging ontstaat.

PGB

Vorige maand nam de Eerste Kamer de Jeugdwet aan die regelt dat gemeenten de volledige verantwoordelijkheid krijgen voor hulp aan gezinnen door de Bureaus Jeugdzorg.

De Tweede Kamer ging in oktober al akkoord. Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters en wetenschappers zijn bezorgd over de veranderingen, ook al omdat die gepaard gaan met een bezuiniging van 450 miljoen euro. Jeugdzorg Nederland is wel voor de overheveling, maar vindt het allemaal te snel gaan.

Veel gemeenten hebben nog geen goede beeld van hun budget in 2015 voor jeugdhulp, onder meer omdat er onzekerheid is over het persoonsgebonden budget (PGB). Ook zijn volgens de commissie nog nauwelijks afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgaanbieders.

'Zorgelijk beeld'

Voorzitter Geluk spreekt van 'een zorgelijk beeld'. ''Onze rapportage komt op een moment dat gemeenten nog 10 maanden hebben voordat de verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Een zeer krap tijdpad als in beschouwing wordt genomen wat er allemaal nog gedaan moet worden.''

Het overhevelen van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten is een van de drie grote decentralisaties die het kabinet wil realiseren. Gemeenten krijgen ook de verantwoordelijkheid voor de langdurige zorg en de sociale werkvoorziening.