De PvdA krijgt steeds minder stemmen van allochtone kiezers. Een grote groep twijfelt nog op wie ze moeten stemmen, en wie het wel weet stemt liever op D66. 

Dat is momenteel de grootste partij voor allochtonen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Kieskompas en instituut Forum onder Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse kiezers.

Een op de drie allochtonen weet nog niet wat ze gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. D66 zou 10 tot 15 procent van de stemmen krijgen.

Een op de tien allochtonen wil op een lokale partij stemmen. Daarna komen PvdA, GroenLinks, SP, CDA en VVD. Zij staan vlakbij elkaar op 5 tot 10 procent.

Volgens André Krouwel van het Kieskompas zijn er allochtone jongeren die de PvdA de rug toekeren omdat ze zelf een keuze maken. Ze stemmen niet wat de imam, de vakbond of de omgeving ze voorschrijft. Krouwel: ''De jongeren zijn aan het ontzuilen, het is een prachtig voorbeeld van emancipatie. Turken stappen het meest over, die hebben de PvdA niet nodig. Ze zijn economisch vooruit gekomen en komen bij D66 of VVD terecht.''

Ethisch

Een andere groep verlaat de PvdA juist aan de andere kant. Zij zijn het economisch eens met de partij, maar niet op ethisch gebied. Ze zijn tegen gelijkheid voor vrouwen, homoseksualiteit en het verbod op ritueel slachten. Die mensen kiezen juist voor lokale conservatief-islamitische partijen.

Een derde groep breekt met de PvdA omdat de partij zelf de strijd is aangegaan met vriendjespolitiek in eigen gelederen, bijvoorbeeld in Rotterdam. ''Mensen als Wouter Bos hebben zich negatief uitgelaten over de in principe loyale steun van de achterban'', zegt Krouwel.

Twijfelen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stemde 80 procent van de migranten nog op de sociaaldemocraten. Krouwel: '' Een heleboel allochtonen twijfelen nu nog. En veel mensen die het wel weten, stemmen niet op de PvdA. Vroeger had de partij die kiezers zo kort voor de verkiezingen allang in de tas. Als alle twijfelaars nu alsnog op de PvdA gaan stemmen, lopen ze het gat met D66 makkelijk dicht. Maar ze halen niet meer de Oost-Europese uitslagen van vroeger.''

Het onderzoek loopt nog door tot aan de verkiezingsdag. Tot nu toe hebben ongeveer zeshonderd mensen meegedaan. ''Bij zulke aantallen kun je helemaal niets zeggen over percentages, daarvoor zijn er nog te weinig deelnemers. Percentages kunnen veranderen. Maar de tendens is zeker duidelijk'', concludeert Krouwel.

Onder indruk

PvdA-voorzitter Hans Spekman is niet onder de indruk van het onderzoek. ''Dat werd vier jaar geleden ook gezegd'', zei hij tijdens een persontmoeting in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Toen is het volgens Spekman ook niet uitgekomen.

Spekman merkt hier bij het campagnevoeren op straat niets van. En hij zegt meer mensen te spreken dan de groep waar André Krouwel van Kieskompas zijn conclusie op gebaseerd heeft.