Er komt extra geld voor conciërges en klassenassistenten op scholen. Ook krijgen scholen extra middelen voor het verbeteren van de ICT-vaardigheden van hun docenten en worden startende docenten beter begeleid.

Dat blijkt uit een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs aan de Tweede Kamer. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de werkdruk voor leraren op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op het middelbaar beroepsonderwijs wordt verlaagd.

De onderwijsinstellingen krijgen vanaf volgend jaar elk jaar 325 miljoen extra. Behalve voor 'meer en betere handen in de klas', is dat geld bedoeld voor het verder voorkomen dat kinderen blijven zitten. Geld komt er bijvoorbeeld voor zomerscholen en schakelklassen.

Bussemaker en Dekker werken in hun brief de afspraken uit die het kabinet in oktober over onderwijs maakte met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. In totaal is er vanaf volgend jaar 600 miljoen euro structureel extra beschikbaar voor onderwijs.

Gratis

Zoals al bekend was, blijven schoolboeken gratis (kost het kabinet volgend jaar 247 miljoen) en wordt de bezuiniging op de publieke omroep teruggedraaid (kost vanaf 2016 50 miljoen per jaar). Verder is er vanaf 2016 50 miljoen extra voor passend onderwijs.

Dat is deels (21 miljoen) om een bezuiniging terug te draaien en deels (29 miljoen) bedoeld voor extra steun aan hoogbegaafde kinderen en voor kinderen die moeilijk meekomen. Dekker komt daarmee tegemoet aan een in de Kamer aangenomen motie van de VVD.