In de gemeenten waar naar verhouding de meeste 65-plussers wonen, zijn nauwelijks lokale ouderenpartijen te vinden. Dat blijkt uit een inventarisatie.

In Nederland zijn twaalf gemeenten waarin meer dan 25 procent van de bevolking ouder is dan 65 jaar.

In geen daarvan kunnen de kiezers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart stemmen op een partij die zich specifiek richt op een oudere doelgroep, zoals bijvoorbeeld de OPA-partijen (Ouderen Politiek Actief) die in steden als Zwolle, Maastricht en Zoetermeer wel meedoen.

In Renkum, één van de twaalf 'grijze' gemeenten, is overigens wel een partij actief die het manifest van de OPA heeft ondertekend, namelijk Renkum Zelfstandig en Sociaal. Dat houdt in dat de partij zich niet verbindt aan de beweging, maar wel de algemene uitgangspunten onderschrijft.

Almere

Wanneer wordt gekeken naar de top-20 van Nederlandse gemeenten waarin relatief de meeste 65+'ers wonen, heeft alleen Rheden een echte ouderenpartij, namelijk OPA Rheden.

Opvallend genoeg zijn er meer ouderenpartijen te vinden in gemeenten waar juist relatief weinig mensen van boven de 65 wonen. Zo maakt die groep in Almere maar een kleine 9 procent van de totale bevolking uit, maar heeft de gemeente wel een partij die zich deels richt op ouderen in de vorm van Almere Partij / OPA.