Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische zaken) wil dat er alleen nog dierproeven plaatsvinden als er echt geen alternatief is. 

Nieuwe technologie biedt volgens haar nieuwe mogelijkheden die de dierproef kunnen vervangen, zo staat in het plan van aanpak dat de bewindsvrouw vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

''Iedere dierproef die wij overbodig kunnen maken, telt'', aldus Dijksma, die wil dat kennis over de nieuwe mogelijkheden beter wordt gedeeld en toegepast.

Dijksma: ''Samen met onderzoekers en dierenwelzijnsorganisaties gaan wij alle kennis en mogelijkheden ten volle benutten om zo onnodig dierenleed te besparen.'' Ook in de opleidingen van onderzoekers en wetenschappers zal meer aandacht worden besteed aan alternatieven voor dierproeven.

Gefokt

Dijksma wil verder af van de snelle toename van het overschot aan dieren dat wel wordt gefokt om dienst te doen als proefdier, maar niet wordt gebruikt in experimenten en wordt gedood. Inmiddels gaat dat om ruim 525.000 dieren, vooral vissen en muizen, aldus het ministerie van Economische Zaken.

De bewindsvrouw wil die stijging beperken door fokcoördinatoren aan te stellen bij instellingen. Zo komt er beter zicht op het aantal dieren dat op een bepaald moment nodig is. In 2012 vonden er 589.056 dierproeven plaats uit het oogpunt van de volksgezondheid. In 2011 waren dat er ongeveer evenveel, 588.259

De staatssecretaris gaat bovendien op zoek naar manieren waardoor de proefdieren minder pijn lijden. Ze wil de teenknip bij proefmuizen gaan verbieden en vervangen door een diervriendelijker methode. De teenknip wordt nu gebruikt om de dieren te identificeren.

Met dierenwelzijnsorganisaties wordt de komende tijd verder gewerkt aan een plan om voormalige proefdieren te laten adopteren.

Dierenorganisatie Een dier een vriend (EDEV) vindt dat het plan van Dijksma nog wel wat mist. "Als dierproefnemers geen verplichtingen krijgen zoals met een verplichte afbouw inclusief percentages per jaar, zal er niks van terecht komen, net als 20 jaar geleden", aldus voorzitter Geoffrey Deckers.