Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) is niet van plan om het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te maken nu al van tafel te halen.

Dat zei hij woensdag in reactie op de ChristenUnie die haar steun voor het kabinet dreigt in te trekken als die wet er doorheen komt.

Naar verwachting komt Teeven voor de zomer met een voorstel naar de Kamer. ''Laten we dat eerst afwachten.''

De staatssecretaris voelt zich over het gevoelige onderwerp niet onder druk gezet door de woorden van Arie Slob, de fractieleider van de ChristenUnie.

Onderkoeld

Ook D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw reageerde onderkoeld op de uitlatingen van Slob. Hij noemt het wetsvoorstel 'symboolpolitiek', omdat hij denkt dat het plan geen meerderheid zal halen ''omdat PvdA-senatoren in het openbaar hebben verklaard tegen het voorstel te zullen stemmen''.

Slob stelde dinsdag dat de coalitie de steun van de ChristenUnie op het spel zet als het via andere meerderheden alsnog steun vindt voor het wetsvoorstel.

"Als men doorzet met dit wetsvoorstel dan zal dat schade opleveren voor de relatie met dit kabinet", aldus Slob. "Dat zal gaan betekenen dat wij geen afspraken meer kunnen maken zoals we dat tot nu toe hebben gedaan."

Zoet

Slob zei dat het hem geraakt heeft dat Teeven onlangs sprak over de strafbaarstelling illegaliteit als het "zoet", na het "zuur" van het kinderpardon.

"Ik snap niet dat je zegt: louter omdat ze hier zijn zijn ze crimineel", aldus Slob. "Dat gaat mij principieel een stap te ver." De ChristenUnie-leider vreest dat mensen zich zullen verschuilen en ook niet meer naar de dokter zullen gaan bij ziekte.

Materieel

De harde woorden van Slob zijn opmerkelijk aangezien er tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA en de begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP alleen afspraken zijn gemaakt over 'materiële' zaken, oftewel afspraken die de begroting raken.

Zo werden er afspraken gemaakt over de hervorming van de woningmarkt en de arbeidsmarkt en over de begroting 2014. Ook de komende jaren wil het kabinet bij grote onderwerpen en de begrotingen aankloppen bij deze partijen.

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD, liet aan NU.nl weten naar aanleiding van de uitspraken van Slob: "Ik ga ervan uit dat de gemaakte afspraken worden nagekomen." De PvdA wil niet reageren.

Afschrikwekkend

Het kabinet wil met het voorstel om illegaliteit strafbaar te maken het illegale verblijf in Nederland onaantrekkelijker maken. Er moet volgens Teeven een "preventieve" en "afschrikwekkende" werking van uitgaan.

Vorig jaar zorgde het voorstel voor de strafbaarstelling van illegaliteit al voor veel ophef bij de PvdA. Partijleider Diederik Samsom trotseerde de weerstand in zijn partij door te beloven dat vreemdelingen niet in de gevangenis zullen komen als ze enkel illegaal zijn.

Ook zou hij zich er hard voor maken dat het zogeheten buitenschuldcriterium, een verblijfsvergunning voor wie niet kán terugkeren, zou worden verruimd.

Ook zei hij dat het quotumafspraken om illegalen in te rekenen worden afgeschaft en dat het mogelijk blijft om illegalen hulp te bieden. Verder wordt de situatie in vreemdelingendetentie verbeterd en moet het aantal illegalen in de cel omlaag.