ChristenUnie-leider Arie Slob eist dat het kabinet het voornemen om illegaliteit strafbaar te maken van tafel haalt. Doet het kabinet dit niet dan trekt de partij de steun aan de kabinetsplannen in.

Dat zegt hij dinsdagavond in het tv-programma Eén op één.

"Als men doorzet met dit wetsvoorstel dan zal dat schade opleveren voor de relatie met dit kabinet", aldus Slob. "Dat zal gaan betekenen dat wij geen afspraken meer kunnen maken zoals we dat tot nu toe hebben gedaan."

Zijn partij was al tegenstander van het veelbesproken punt uit het regeerakkoord tussen VVD en PvdA, maar ook als het kabinet via andere partijen steun vindt voor het voorstel zal Slob zich terugtrekken uit de akkoorden.

Zoet

Hij zegt dat het hem geraakt heeft dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) onlangs sprak over de strafbaarstelling illegaliteit als het "zoet", na het "zuur" van het kinderpardon.

"Ik snap niet dat je zegt: louter omdat ze hier zijn zijn ze crimineel", aldus Slob. "Dat gaat mij principieel een stap te ver." De ChristenUnie-leider vreest dat mensen zich zullen verschuilen en ook niet meer naar de dokter zullen gaan bij ziekte.

De harde woorden van Slob zijn opmerkelijk aangezien er tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA en de begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP alleen afspraken zijn gemaakt over 'materiële' zaken, oftewel afspraken die de begroting raken.

Zo werden er afspraken gemaakt over de hervorming van de woningmarkt en de arbeidsmarkt en over de begroting 2014. Ook de komende jaren wil het kabinet bij grote onderwerpen en de begrotingen aankloppen bij deze partijen.

Reactie Zijlstra

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD, laat aan NU.nl weten naar aanleiding van de uitspraken van Slob: "Ik ga ervan uit dat de gemaakte afspraken worden nagekomen."

Afschrikwekkend

Het kabinet wil met het voorstel om illegaliteit strafbaar te maken het illegale verblijf in Nederland onaantrekkelijker maken. Er moet volgens Teeven een "preventieve" en "afschrikwekkende" werking van uitgaan.

Vorig jaar zorgde het voorstel voor de strafbaarstelling van illegaliteit al voor veel ophef bij de PvdA. Partijleider Diederik Samsom trotseerde de weerstand in zijn partij door te beloven dat vreemdelingen niet in de gevangenis zullen komen als ze enkel illegaal zijn.

Ook zou hij zich er hard voor maken dat het zogeheten buitenschuldcriterium, een verblijfsvergunning voor wie niet kán terugkeren, zou worden verruimd.

Ook zei hij dat het quotumafspraken om illegalen in te rekenen worden afgeschaft en dat het mogelijk blijft om illegalen hulp te bieden. Verder wordt de situatie in vreemdelingendetentie verbeterd en moet het aantal illegalen in de cel omlaag.

Naar verwachting komt Teeven voor de zomer met een voorstel naar de Kamer.