CDA, VVD en ChristenUnie in Utrecht zijn woedend over een onlinevragenlijst die maandag namens het college van B en W aan inwoners van Utrecht is verzonden.

In de enquête wordt onder meer gevraagd naar politieke voorkeur en naar meningen over politiek gevoelige onderwerpen. ''Schandalig'', vinden de oppositiepartijen.

De partijen willen dat de enquête onmiddellijk wordt ingetrokken en dat al verzonden antwoorden worden weggegooid. ''De gemeente hengelt naar politieke voorkeuren'', meent de VVD. Het CDA sneert dat het college (PvdA, D66 en GroenLinks) ''zich blijkbaar zorgen maakt over de uitslag van verkiezingen''.

Inwoners van Utrecht kunnen meedoen aan een zogenoemd bewonerspanel. Dat panel krijgt een paar maal per jaar tientallen vragen voorgelegd over actuele thema's. Ditmaal zijn de gemeenteraadsverkiezingen aangegrepen.

Schandalig

''Dat is schandalig, de verkiezingen gaan over de politieke aansturing van de gemeente. Dan moet de gemeentelijke organisatie zich juist terughoudend en afwachtend opstellen'', zegt CDA-raadslid Sander van Waveren. ''Vragen over politieke voorkeur kunnen sturend zijn voor de verkiezingsuitslag.''

De partijen zijn ook boos omdat in de enquête om een mening over zaken als belasting op vlees en verbreding van snelwegen wordt gevraagd. ''Onzinning, want daar gaat de gemeente helemaal niet over.''

En de stelling 'De ontwikkeling van een gemeentelijke wietkwekerij moet worden gestopt' is de oppositie helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. ''Wordt er in Utrecht een wietkwekerij ontwikkeld dan? Waarom weet de raad dat niet?'', willen ze van het college weten.