De 'commissie stiekem' ''acht zich niet geïnformeerd'' over de rol en werkwijze van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij de verzameling van de 1,8 miljoen getapte belgegevens.

De commissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, liet dat dinsdag in een verklaring weten.

Dinsdag liep in politiek Den Haag de spanning op, nadat CDA-leider Sybrand Buma had uitgehaald naar PvdA-leider Diederik Samsom. Buma noemde het "ongelofelijk stom" dat Samsom had gesuggereerd dat de fractievoorzitters via deze commissie wel al vertrouwelijk waren geïnformeerd over de afluisterzaak.

Onlangs bleek dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) de Kamer in oktober verkeerd had geïnformeerd over de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden. Volgens hem was het de Amerikaanse afluisterdienst NSA die de taps zou hebben verzameld.

Op 20 november bleek deze aanname onjuist, maar hij verzuimde om zijn fout te corrigeren. Toen het kabinet op 4 februari, vanwege een lopende rechtszaak, alsnog de fout in een openbare brief herstelde, hing het politieke leven van Plasterk aan een zijden draadje.

Een door D66 ingediende motie van wantrouwen kreeg tijdens het debat over de zaak brede steun, maar een meerderheid hield het vertrouwen in de minister. De motie zorgde voor boosheid bij Samsom. Volgens hem was de motie "onbegrijpelijk".

Ware herkomst

NRC schreef dinsdag echter dat door Plasterk op 12 december al de ware herkomst van de gegevens aan de commissie-stiekem was medegedeeld.

Er zou echter niet bij zijn verteld dat dit ging om een correctie van de eerdere uitlatingen van Plasterk, waardoor voor de aanwezige Kamerleden de politieke lading onduidelijk was.

In de dinsdagmiddag uitgegeven verklaring stelt de commissie dat zij zich evengoed niet geïnformeerd acht over de ware herkomst van de 1,8 miljoen taps.

Emoties

Samsom zei na afloop van het overleg dat de zaak is afgesloten. ''Volgens mij moeten we proberen alles achter ons te laten en de emoties een beetje te bedwingen en kijken of we weer gezamenlijk verder kunnen.''

Samsom betreurt het dat er allerlei informatie is gelekt uit de commissie stiekem, of dat nu klopt of niet. Hij zei dat hij zelf ''nooit'' uit de commissie heeft gelekt. De fractievoorzitters hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat er opnieuw wordt gelekt, aldus de PvdA-voorman.

Zijlstra

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die als leider van de grootste fractie in de Kamer voorzitter is van de 'commissie stiekem', is afwezig. Dat betekent dat de VVD in de bijeenkomst niet vertegenwoordigd is want er zijn geen vervangers. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zou het gesprek nu voorzitten.