De oppositie is wel degelijk in een eerder stadium vertrouwelijk geïnformeerd over de herkomst van de 1,8 miljoen getapte belgegevens.

Dat blijkt uit een reconstructie van NRC.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) kwam onlangs in grote politieke problemen toen bleek dat hij de Kamer verkeerd had geïnformeerd over de taps. Ook zou hij aanvankelijk hebben verzuimd om zijn fout te corrigeren.

Volgens oppositiebronnen is op 12 december via de zogenaamde commissie-stiekem - waarbinnen vertrouwelijke informatie gedeeld wordt met de Kamer - door Plasterk en zijn collega-minister Jeanine Hennis (Defensie) de ware herkomst van de gegevens medegedeeld.

Politieke lading

Er zou echter niet bij zijn verteld dat dit ging om een correctie van de eerdere uitlatingen van Plasterk, waardoor voor de aanwezige Kamerleden de politieke lading onduidelijk was.

Eerder liet GroenLinks-leider Bram van Ojik zich nog ontvallen dat hij niet op de hoogte was.

Plasterk stelde na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden aanvankelijk dat de 1,8 miljoen belgegevens waren getapt door de Amerikaanse afluisterdienst NSA. Hij benadrukte dat Nederland deze gegevens niet zelf had vergaard en doorgestuurd naar de NSA.

Op 20 november bleek deze aanname onjuist. Nederland had de gegevens zelf getapt in oorlogsgebieden en doorgespeeld. Op 10 december werd ook premier Mark Rutte hierover ingelicht.

Staatsbelang

Door het kabinet is besloten de informatie "vanwege het staatsbelang" niet openbaar te delen. Vanwege de vertrouwelijkheid van de commissie-stiekem was echter niet duidelijk of de fout hier wel was gecorrigeerd.

Toen het kabinet op 4 februari, vanwege een lopende rechtszaak, alsnog de fout in een openbare brief herstelde, hing het politieke leven van Plasterk aan een zijden draadje.

Een door D66 ingediende motie van wantrouwen kreeg tijdens het debat over de zaak brede steun, maar een meerderheid hield het vertrouwen in de minister.

Pechtold

D66-leider Alexander Pechtold stelt dinsdagmiddag niet over de gesprekken in de commissie-stiekem te kunnen gaan. Wel zegt hij zich niet in de geschetste beelden te herkennen.

In de motie van wantrouwen zei Pechtold tijdens het debat vorige week echter stellig dat de Kamer niet is geïnformeerd. 

ChristenUnie

Gert Jan Segers (ChristenUnie) laat weten niet verbaasd te zijn door de conclusies in de reconstructie. Volgens hem doet dit echter niets af aan de conclusie dat de Kamer niet goed is geïnformeerd.

"De minister had de mogelijkheid om de fout, desnoods vertrouwelijk, in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken kunnen herstellen", aldus Segers. Plasterk stelt echter dat hij die mogelijkheid niet had.

Buma

CDA-leider Sybrand Buma zegt het ''ongelofelijk stom'' te vinden dat Samsom de commissie-stiekem probeert te gebruiken om Plasterk vrij te pleiten. De PvdA-leider leek na het debat van vorige week immers te suggereren dat de fractievoorzitters wel al via deze commissie waren geïnformeerd.

Samsom wilde dinsdag slechts kwijt dat de fractievoorzitters zich niet moeten laten opjagen door krantenberichten.