Voor mensen die vanwege een arbeidshandicap niet het minimumloon kunnen verdienen, wordt een studieregeling geïntroduceerd.

Een voorstel van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg om dit te regelen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer.

Deze studietoelage komt beschikbaar voor arbeidsgehandicapten die minimaal achttien jaar oud zijn, recht hebben op studiefinanciering en geen vermogen hebben.

Voor de maatregel komt 6 miljoen euro beschikbaar in 2015, oplopend naar 35 miljoen euro structureel.

Extra steun

"Met een opleiding vergroot je de kans op een baan. Studenten met een arbeidsbeperking verdienen een extra steun in de rug", aldus Van Weyenberg. 

"Voor hen is het moeilijk om een bijbaan te nemen. Ook doen zij vaak langer over hun studie. Gemeenten kunnen hen nu extra ondersteunen, zodat zij toch een opleiding kunnen volgen en afmaken."

Het voorstel is onderdeel van de Participatiewet, die deze week in de Tweede Kamer wordt behandeld.

In het wetsvoorstel worden de bijstand, de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong) en de sociale werkvoorzieningen ondergebracht in één wet. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering.

Met het voorstel wordt daarnaast fors gesneden in de sociale werkplaatsen met als doel om zo veel mogelijk mensen in een reguliere baan te krijgen. 

Herkeuring

Ook worden mensen met een Wajong-uitkering herkeurd. Onlangs werd tussen de coalitie en de begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP echter afgesproken dat herkeurde Wajong'ers niet onder het strenge bijstandsregime gaan vallen. Zo hoeven zij niet eerst hun vermogen "op te eten", alvorens zij recht hebben op een uitkering.

Ter compensatie voor deze bezuinigingsmaatregelen zijn in het sociaal akkoord afspraken gemaakt over het creëren van werkplaatsen voor arbeidsgehandicapten. In totaal moet dit uiteindelijk 125.000 arbeidsplaatsen opleveren.

Met de studieregeling wil de Kamer het de arbeidsgehandicapten makkelijker maken een betere positie op de arbeidsmarkt te verwerven. 

Volgens Van Weyenberg zien werkgevers een diploma als bewijs dat iemand, naast gekwalificeerd, ook gemotiveerd is.

Individueel

PvdA-Kamerlid John Kerstens laat weten het voorstel te steunen. De PvdA'er wil tijdens de wetsbehandeling deze week duidelijkheid van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) over hoe zij voor banen gaat zorgen in moeilijke regio's, zoals Oost-Groningen.

Daar is al erg weinig werk en het zal daarom voor overheid en marktsector moeilijk worden om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen.

Ook dringt hij erop aan dat de arbeidsgehandicapten door de gemeenten "niet over één kam geschoren worden", maar individueel een eigen plan van aanpak krijgen.