PvdA-leider Diederik Samsom en zijn D66-collega Alexander Pechtold hebben donderdag een ''goed gesprek'' gehad, waarin ''een en ander is opgehelderd'', hebben ingewijden vrijdag laten weten. 

Volgens bronnen lijkt het conflict tussen hen nu uit de wereld.

Eerder deze week toonde Samsom zich geërgerd over de door Pechtold ingediende motie van wantrouwen tegen PvdA-minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in het debat over het onderscheppen van telefoongegevens.

De samenwerking tussen de PvdA en de 'bevriende' oppositiefractie D66 zou zelfs op het spel staan.

Samsom en Pechtold spraken elkaar woensdag al telefonisch. Ook toen hadden ze volgens ingewijden ''een goed gesprek''. Donderdag werd de kwestie verder uitgepraat.

Emoties

In de motie van wantrouwen werd Plasterk verweten dat hij de Kamer niet had geïnformeerd over de spionagezaak. Plasterk had in het debat gezegd dat hij de Kamer niet kon informeren, omdat hij dan de werkwijze van de inlichtingendiensten zou moeten onthullen.

Dat is strijdig met de wet. Hoe kun je een minister wegsturen omdat hij zich aan de wet houdt?, was volgens een betrokkene de redenering van Samsom.

Pechtold zei eerder deze week wel begrip te hebben voor de ''emoties'' van de PvdA-leider. D66 heeft inhoudelijk een andere afweging gemaakt, voegde hij eraan toe. Volgens Pechtold is er geen enkele reden voor bezorgdheid over de goede samenwerking van D66 met de coalitie.

Geen onrust

Vicepremier Lodewijk Asscher zei vrijdag voor de ministerraad ''geen onrust" geproefd te hebben in de PvdA. Hij zei zich buiten het ''Haags politiek gedoe'' te willen houden.

Hij wees erop dat het kabinet deze week ''belangrijke stappen'' heeft gezet door de jeugdwet en de wet voor hervorming van WW en ontslagrecht door het parlement te loodsen. Bovendien was er vrijdag nog een opsteker doordat de economische groei blijkt door te zetten. ''Alles moet nu gericht zijn op het scheppen van meer werkgelegenheid.''

Onzin

Volgens Plasterk is het ''echt onzin'' dat Samsom in de eigen partij onder vuur ligt. ''Hij is onze buitengewoon gewaardeerde leider.'' Volgens hem is er ook geen sprake van paniek in de coalitie van VVD en PvdA.

''Deze coalitie realiseert zich dat er een grote klus te klaren is en dat we dat samen moeten doen. Dat doen we vaak met steun van andere partijen in de Kamer. Dat blijven we de komende jaren heel serieus doen.''

Spanningen

Ook minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) herkent zich niet in berichten over paniek in de coalitie sinds het spionagedebat van dinsdag. Wel ziet hij dat er sprake is van 'spanningen' in de onderlinge verhoudingen tussen Pechtold en Samsom.

''Tegelijk zijn we allemaal professionals. Ook in Nederland geldt dat politieke stabiliteit cruciaal is. De politiek moet niet te veel met zichzelf bezig zijn. Na het debat zit er wel wat wrevel tussen verschillende partijen, maar we moeten het niet te persoonlijk maken. De heren moeten het maar met elkaar uitspreken.''