Nederland gaat tegen de goedkeuring van de besteding van Europese gelden door de lidstaten in 2012 stemmen. 

Dat heeft minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag laten weten in de Tweede Kamer.

Volgens Dijsselbloem gaat er nog te veel mis met de besteding van de gelden. "We zien de foutenpercentages oplopen van 3,9 naar 4,8 procent", aldus Dijsselbloem. Dit komt neer op een bedrag van 6,7 miljard euro. 

Fouten zijn bijvoorbeeld het niet-naleven van de Europese aanbestedingsregels, of het declareren van kosten die niet vallen onder de subsidie. 

De uitschieters zijn vooral te zien bij de gelden voor cohesie, ingericht om de welvaartverschillen tussen lidstaten te verkleinen, en bij de gelden voor plattelandsontwikkeling. Deze gelden vormen juist het grootste deel van de Europese begroting. "We kunnen dat gewoon niet laten gebeuren", aldus Dijsselbloem.

Verklaring

Nederland heeft zich in het verleden ook kritisch opgesteld tegen de EU-gelden, maar onthield zich de afgelopen jaren van stem. Nu wordt dat signaal dus sterker middels de tegenstem. 

Nederland zal hierin samen optrekken met het Verenigd Koninkrijk en Zweden, zo liet Dijsselbloem weten. De drie landen zullen voorafgaand aan de stemming over de begroting volgende week in Brussel, een verklaring afleggen.

De Europese Rekenkamer heeft vorig najaar al voor het negentiende jaar op rij geen goedkeuring verleend aan de uitgaven in het voorgaande jaar. De meeste fouten werden aangetroffen in de lidstaten waar ongeveer 90 procent van de EU-gelden wordt besteed. 

Achteraf

De Europese begroting is een planning van de inkomsten en uitgaven van de EU, betaald door de lidstaten. De toetsing van de besteding door de Europese Rekenkamer is altijd achteraf, vandaar dat volgende week nog in Brussel wordt gesproken over de begroting van 2012.

De regeringspartijen VVD en PvdA en ook oppositiepartijen CDA en PVV hadden Dijsselbloem al opgeroepen tegen te stemmen.

Plafond

Mark Harbers van de VVD reageert in de Kamer tevreden over de tegenstem van Nederland. Maar hij vreest nog wel dat het signaal niet sterk genoeg is om de problemen op te lossen. "Drie landen, dat is een heel klein clubje om dit thema aan de kaak te stellen", aldus Harbers.

"Ik vraag me af of andere 25 lidstaten bij het uitspreken van die verklaring dan even naar het plafond kijken", aldus Harbers. Hij vraagt Dijsselbloem om de andere landen dan ook "echt in de ogen" te kijken.

Duitsland

Ook Eddy van Hijum van het CDA wil weten wat Dijsselbloem nou gaat doen om "het roer om te krijgen."

Hij wil dat de minister gaat proberen om andere grote lidstaten, zoals Duitsland en Frankrijk, in het 'kamp' van Nederland te krijgen. Ook stelt hij voor om per lidstaat bekend te maken welke fouten ze precies maken met de besteding. 

Wanneer Nederland in 2016 een half jaar voorzitter van de Europese Unie zal zijn, zou dit thema volgens Van Hijum ook hoog op de agenda moeten staan

Dijsselbloem zegde toe het bekend maken van de fouten per land bij de Europese Rekenkamer aan te kaarten. Maar de groep landen die actief zal tegenstemmen, ziet hij niet snel groter worden. "Duitsland vindt dat het geen nationale aangelegenheid is, Frankrijk ziet er geen toegevoegde waarde in", aldus Dijsselbloem. .