Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) vindt het niet noodzakelijk om de hervorming van de arbeidscontracten uit te stellen, maar laat het oordeel hierover aan de Tweede Kamer.

Dat zei hij donderdag in het vervolg van het debat over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt de hervorming van de arbeidscontracten, het ontslagrecht en de WW.

Woensdag bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer deze hervorming van de arbeidscontracten wil uitstellen tot 1 juli 2015 om deze gelijk te laten lopen met de invoering van het nieuwe ontslagsysteem.

Momenteel kunnen werkgevers een werknemer drie jaar lang in totaal drie tijdelijke contracten geven. Dit verandert in drie tijdelijke contracten in twee jaar.

Wachttijd

Ook gaat er na die periode een wachttijd in voor zes maanden, voordat er een nieuw contract kan worden gegeven. Nu is die termijn drie maanden.

"Ik begrijp de zorgen over deze maatregel, omdat werkgevers in deze tijd minder snel geneigd zijn om een vast contract te geven", aldus Asscher.

"Maar de economische seinen staan op groen en bestaande contracten worden ontzien. Ik vind het dus niet noodzakelijk om de maatregel uit te stellen, maar laat het oordeel aan de Kamer."

CDA

Asscher stelde verder, in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Pieter Heerma, er positief tegenover te staan om de zesmaandentermijn wel al in 2014 in te voeren.

Het CDA blijft overigens zeer kritisch over de maatregel. "De positie van jongeren op de arbeidsmarkt zal verslechteren. Een slecht idee een jaar uitstellen maakt het niet ineens een goed idee", stelde Heerma woensdag.

Met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP kwam de coalitie vorig jaar tot een akkoord over de maatregelen, waarmee een meerderheid in de Eerste Kamer al is verzekerd.

Evaluatie

Naast het CDA vrezen ook andere partijen dat door de verkorting van de periode voor flexibele contracten van drie naar twee jaar werknemers sneller op straat komen te staan.

De minister omarmde daarom een voorstel van een aantal partijen om al vanaf 2018 de effecten van de nieuwe regels te evalueren.

Ontslagrecht

In de wet wordt verder geregeld dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Zo worden ontslagvergoedingen afgeschaft en vervangen door transitievergoedingen. Dit bedrag wordt gemaximeerd op 75.000 euro.

Ook wordt de WW beperkt en moeten mensen sneller passend werk accepteren.

In het debat zegde Asscher toe "de vinger aan de pols" te houden voor de effecten van alle maatregelen voor middelgrote en kleine bedrijven. Ook ondersteunt hij het voorstel om in de periode tot 2020 de transitievergoedingen voor de kleinere bedrijven te beperken.

Negatief

Asscher erkende dat er een risico bestaat dat de maatregelen in individuele gevallen negatief uitpakken. "Dit pakket gaat niet alle problemen op de arbeidsmarkt oplossen, maar het wordt wel aanzienlijk beter."

Volgens hem gaat het om een pakket dat de balans verandert tussen flexibele en vaste contracten en zullen werkgevers sneller geneigd zijn mensen een vast contract te geven.

"De risico's worden kleiner voor de werkgever en de kosten lager. Bovendien is er straks meer duidelijkheid over de ontslagroute", aldus de minister. Hij wijst er bovendien op dat het voor werkgevers niet aantrekkelijk is om steeds opnieuw mensen in te werken.

Lees de reactie van het CNV: 'Sociaal akkoord is geen keuzemenu'