Naast de afspraken rond de begroting en het sociaal akkoord zijn er geen verdere afspraken gemaakt met begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Dat schrijft premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

GroenLinks-leider Bram van Ojik had om opheldering gevraagd over de reikwijdte van de vorig jaar gesloten afspraken, nadat de partijen vorige week ook over de bijstand en de Participatiewet een akkoord bereikten.

Rutte wijst er wel op dat de begrotingsafspraken een "meerjarige doorwerking" hebben en dat de afspraken ook gelden voor "de zaken die daaruit voortvloeien".

Als er aanpassingen nodig zijn zal de coalitie bij deze partijen aankloppen zonder andere partijen daarbij uit te sluiten.

De premier noemt het leenstelsel voor studenten als onderwerp waar met andere partijen dan de begrotingspartijen gesproken wordt. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) voert hierover gesprekken met D66 en GroenLinks.