Een meerderheid in de Kamer wil dat de nieuwe regels voor arbeidscontracten met een jaar worden uitgesteld tot 1 juli 2015.

Een meerderheid steunt een voorstel van VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen en D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

De nieuwe regel is een afspraak uit het vorig jaar gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners. De maatregel moet voorkomen dat mensen lang in tijdelijke contracten blijven zitten. 

Zo is het voor werkgevers nu nog mogelijk om drie jaar of drie tijdelijke contracten te geven. Straks wordt dit maximaal twee jaar. Ook mogen werknemers nu na drie maanden wachttijd weer zo'n nieuwe periode in, dat wordt verlengd naar zes maanden.

Op straat

Van Nieuwenhuizen vreest dat door deze zogeheten ketenbepaling mensen sneller op straat komen te staan.

"Ik ben bang, gezien de huidige economische omstandigheden dat mensen met deze nieuwe bepaling eerder kans lopen om hun baan te verliezen na twee jaar", aldus de VVD'er.

"Door de ketenbepaling een jaar uit te stellen denk ik dat dit iets meer lucht zal geven op de arbeidsmarkt. Vooral voor jongeren en ouderen is dat in deze tijd welkom."

Evaluatie

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil daarnaast dat de nieuwe arbeidscontractregels snel worden geëvalueerd worden om te bezien of ze wel het gewenste effect hebben. Het voorstel van VVD en D66 kan in ieder geval op steun rekenen van de PvdA.

CDA-Kamerlid Pieter Heerma vindt een jaar uitstel niet voldoende en wil helemaal van de nieuwe regels af. 

"De positie van jongeren op de arbeidsmarkt zal verslechteren. Een slecht idee een jaar uitstellen maakt het niet ineens een goed idee", aldus de CDA'er.

Ook de SP is niet over het uitstel te spreken, maar Kamerlid Paul Ulenbelt vindt het beperken van de tijdelijke contracten wel een goed idee. Volgens hem is het slecht voor outsiders op de arbeidsmarkt om mensen langer in tijdelijke contracten te laten zitten.

Ontslagrecht

VVD en D66 willen met het uitstel de nieuwe contractregels tegelijk laten ingaan met het nieuwe ontslagrechtsysteem, een andere afspraak uit het sociaal akkoord.

Ze verwacht dat het dan voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.

Eerder was al duidelijk dat een meerderheid ook in de Eerste Kamer de plannen uit het sociaal akkoord zou steunen. De coalitie maakte hierover afspraken met de begrotingspartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Woensdag en donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

In de wet wordt verder geregeld dat het ontslagrecht wordt versoepeld. Zo worden ontslagvergoedingen afgeschaft en vervangen door transitievergoedingen. Dit bedrag wordt gemaximeerd op 75.000 euro.

Ook wordt de WW beperkt en moeten mensen sneller passend werk accepteren.

Lees ook: 'Ontzie klein bedrijf bij ontslagregeling'