Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil dat overtredingen van de mededingingswet zwaarder worden bestraft. 

De maximumboete voor kartelvorming wordt verhoogd van 10 procent van de jaaromzet naar 10 procent van de omzet in de jaren van overtreding met een maximum van vier jaar.

"Hogere boetes zorgen voor betere naleving van de mededingingswet en daarmee voor keuzevrijheid en eerlijkere prijzen voor consumenten", aldus Kamp.

De minister baseert zijn conclusies op onderzoek van het bureau Strategies in Regulated Markets (SiRM). Daaruit zou blijken dat de huidige boetes onvoldoende afschrikken.

De hogere boetes, die worden uitgedeeld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), zullen geregeld worden in een wetsvoorstel dat Kamp in het najaar naar de Kamer zal sturen.