Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) verwacht dat de kabinetsplannen rond de arbeidsmarkt een "remmende werking" op de komst van arbeidsmigranten zullen hebben.

Dat schrijft hij in reactie op een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

"Ik onderschrijf de analyse van de WRR dat een arbeidsmarkt met minder kortdurende arbeidscontracten een remmende werking op de komst van arbeidsmigranten kan hebben", aldus de minister.

Deze flexbanen zullen dan bovendien aantrekkelijker worden voor Nederlanders.

Gastarbeidergeschiedenis

De WRR schreef verder dat een herhaling van de gastarbeidergeschiedenis is te voorkomen door te investeren in de integratie van de Roemenen, Polen en Bulgaren.

Asscher omarmt deze conclusie. "Ik ben er van overtuigd dat we een herhaling van de gastarbeidsgeschiedenis kunnen voorkomen als we nu wél passende maatregelen nemen."

De minister wil deze integratie onder meer bevorderen door arbeidsmigranten participatieverklaringen te laten ondertekenen. Deze niet-bindende verklaring wijst hen op hun rechten en plichten. In diverse steden worden momenteel pilots uitgevoerd met deze verklaring.

Verder worden er faciliteiten aangeboden om Nederlands te leren, zoals zelfstudiepakketten en leenmogelijkheden.

Uitbuiting

Ook herhaalt Asscher dat hij zich inzet tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie. "Ik heb al herhaaldelijk gezegd dat arbeidsmigratie niet mag leiden tot een race naar de bodem voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden", aldus Asscher.

"Kabinet en gemeenten werken bijvoorbeeld aan verbetering van de registratie van EU-burgers, aan voorlichting aan EU-arbeidsmigranten en aan de aanpak van malafide uitzendbureaus. Ook ben ik afgelopen jaar een project gestart om schijnconstructies te bestrijden."