Om de democratie te behouden, moeten gemeenten groter worden in plaats van allerlei samenwerkingsverbanden aan te gaan. Alleen dan hebben kiezers weer controle over wat er in hun stad of dorp gebeurt.

Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in een toespraak op het congres van zijn partij.

Het grootste gevaar voor de lokale democratie zit volgens Pechtold in 'het woud aan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten'. Die vormen volgens de D66-leider een 'sluipmoordenaar'. "Kleine gemeenten die koste wat kost zelfstandig willen blijven, gaan regionaal van alles samen doen."

Gemeenten werken onder meer vaker samen als het gaat om de gezondheidszorg, de afvalverwerking of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Omdat steeds meer taken van het rijk naar gemeenten gaan, krijgen vooral kleinere gemeenten te maken met zaken waar zij geen expertise in hebben en zien zij zich gedwongen die taak onder te brengen in een samenwerkingsverband waar de gemeenteraad geen zeggenschap over heeft.

"Ondemocratisch", concludeert Pechtold. "Macht verschuift van de lokale democratie naar een bovenlokale bureaucratie."

Schijnzelfstandigheid

Pechtold wees erop dat de gemeente Bunnik in elf gemeenschappelijke regelingen zit. "Etten-Leur in twaalf. En Delfzijl zelfs in zeventien. Hoe zelfstandig ben je dan nog. Is dit geen schijnzelfstandigheid?" Het is volgens de partijleider vooral handig voor bestuurders. "Die hebben geen last van een sturende en kritische gemeenteraad. Maar zijn de inwoners daar het beste mee gediend. Wat hebben mensen aan een gemeente die zogenaamd zelfstandig is, maar nauwelijks nog ergens over gaat?"

Het gevaar bestaat volgens Pechtold dat gemeenten ontstaan waar bestuurders het laatste woord hebben in plaats van de gemeenteraad. "De oplossing ligt voor de hand. Al is die niet overal populair. Grotere gemeenten. Meer bestuurskracht. En meer democratie. Terug van vergaderzalen in anonieme kantoren naar de raadszaal in het gemeentehuis."