Bijstandsgerechtigden krijgen vanaf volgend jaar een lagere uitkering als ze de kosten van levensonderhoud kunnen delen met huisgenoten. De maatregel geldt ook voor AOW'ers, bijvoorbeeld als ze samenwonen met hun kinderen. 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) houdt vast aan dit plan. Dat bleek donderdagavond in de Tweede Kamer bij de behandeling van de nieuwe bijstandswet.

Een groot deel van de oppositie is tegen de hele 'kostendelersnorm'. Het CDA en 50PLUS willen dat AOW'ers worden ontzien. CDA-Kamerlid Pieter Heerma wees erop dat de AOW niet vergelijkbaar is met de bijstand, omdat gepensioneerden niet meer geprikkeld hoeven te worden om werk te zoeken.

Maar Klijnsma vindt het "verdedigbaar" ook AOW'ers te korten als ze hun kosten voor zaken als gas en licht kunnen delen. Ze wees erop dat gehuwde gepensioneerden nu al een lagere uitkering krijgen dan alleenstaanden.

Alleen voor gezinnen met thuiswonende kinderen van achttien tot twintig jaar, maakt Klijnsma mogelijk een uitzondering. Voor deze kleine groep pakt de kostendelersnorm onrechtvaardiger uit dan voor de rest.

Verhuizen

Kern van de nieuwe bijstandswet is dat de regels strenger worden. Sollicitanten kunnen onder meer gedwongen worden te verhuizen voor een baan. Ook kan een tegenprestatie gevraagd worden in ruil voor de uitkering. Wie niet meewerkt, kan een forse sanctie krijgen.

Aanvankelijk wilde het kabinet nog strengere regels, maar het nam gas terug om draagvlak te creëren bij de 'bevriende' oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP. Hun steun is nodig om de wet door de Senaat te krijgen. Daar heeft het kabinet geen meerderheid.

Sollicitatieplicht

Een van de versoepelingen is dat er geen sollicitatieplicht komt voor bijstandsmoeders met jonge kinderen. Klijnsma zegde dat donderdagavond definitief toe. Ze kwam daarmee tegemoet aan een eis van ChristenUnie en SGP. D66 is er niet blij mee, maar legt zich erbij neer.

Klijnsma verwacht dat gemeenten meewerken aan de nieuwe wet. Zo niet, dan volgt een ''heel goed gesprek''. Klijnsma dreigde echter niet met sancties, zoals de VVD had gevraagd.

De coalitiepartners VVD en PvdA leggen de wet nogal verschillend uit. Volgens de VVD zijn de regels veel strenger geworden. De PvdA meent dat het wel meevalt. Klijnsma hield zich op de vlakte. ''Iedereen is goed op de foto gekomen.''

Lees ook: Dreigende taal SGP om nieuwe Bijstandswet