Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft donderdag een onderzoek toegezegd naar de effecten van de stapeling van regelgeving voor de Nederlandse financiële sector. 

Daarmee komt de minister tegemoet aan een wens van regeringspartij VVD.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries vreest dat banken door de verschillende regelgeving en de administratieve lasten die hier mee gepaard gaan, onvoldoende aan hun taak om te bankieren toe kunnen komen.

Na het onderzoek, dat mogelijk wordt uitgevoerd door adviescollege Actal, zal Dijsselbloem kunnen bekijken of een bijsturing nodig is van de regelgeving. Waarschijnlijk zal het onderzoek aan het einde van het jaar gereed zijn.

Sector

Dijsselbloem stelde in het debat zelf ook geluiden uit de sector te horen over het teveel aan regels. "Maar het is ook aan de sector zelf om concreet te maken waar we inneffectief zijn of aan overkill doorschieten", aldus Dijsselbloem. Hij zal hierover met de sector in gesprek gaan.

De VVD heeft deze week bij NU.nl geageerd tegen het voornemen van het kabinet de kapitaalbuffers bij banken te verhogen van 3 naar 4 procent. 

Het idee is dat een hogere buffer een betere verhouding schept tussen het eigen vermogen en de totale activiteiten van banken. De risico's die banken nemen worden hiermee verkleind.

Onacceptabel

Dijsselbloem stelde in het debat de opvatting van de VVD dat door hogere kapitaalbuffers banken minder geneigd zullen zijn om krediet te verlenen niet te delen. "Ik vind het een onacceptabele redenering van banken als ze zeggen: 'u gaat hogere eisen stellen dus wij zullen minder kapitaal verstrekken'. Banken hebben heel veel mogelijkheden om hun eigen resultaten te verbeteren."

Een Kamermeerderheid van PvdA, D66, CDA, SP en GroenLinks is wel voorstander van het voornemen van Dijsselbloem over het ophogen van de buffers, zo bleek tijdens het debat.

Wel wilde voornamelijk D66 nog weten wat de beste hoogte van deze buffers zou zijn. Dijsselbloem heeft zich er in het verleden wel eens over uitgelaten dat de buffers van banken nog veel hoger zouden kunnen worden gesteld dan 4 procent. In het debat liet hij dan ook weten dat hij 3 procent te laag vindt, zeker gezien hoe de Nederlandse banken er nu voorstaan.

Ook Henk Nijboer van de PvdA noemde de 4 procent in het debat nadrukkelijk een 'startpunt, niet het eindpunt'. 

Zorgen

Dijsselbloem stelde zich evenwel "absoluut" zorgen te maken over de vermindering van kredietverlening. Maar het herstel van de banken uitstellen om de kredietverlening aan het mkb soepeler te laten verlopen, zou Dijsselbloem "echt onverstandig vinden".

Volgens de minister neemt het kabinet verschillende maatregelen om de kredietverlening weer op peil te brengen.