De SGP stelt als harde eis dat het voorstel om de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders uit de nieuwe Bijstandswet wordt geschrapt. "Anders is er een probleem", aldus Kamerlid Elbert Dijkgraaf donderdag in de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen kwamen afgelopen maandag tot een akkoord over de Bijstand en de Participatiewet, twee grote hervormingen uit het kabinet-Rutte 2.

De vrijdag daarvoor al kondigde SGP-leider Kees van der Staaij aan dat de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders met jonge kinderen uit het voorstel zou worden geschrapt. 

D66 heeft de steun hiervoor echter nooit hard uitgesproken. De SGP dient een amendement in op het wetsvoorstel om dit te regelen. 

Aangezien de coalitie sowieso een meerderheid heeft in de Tweede Kamer zal het van de Eerste Kamer afhangen of het voorstel ook op steun van D66 kan rekenen.

Onvrede

Bij een deel van de oppositie heerste donderdag grote onvrede over diverse punten uit de nieuwe Bijstandswet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).

Met name de zogeheten kostendelersnorm is voor veel partijen een doorn in het oog. Deze gaat naast in de bijstand ook in de AOW gelden.

Bij deze maatregel wordt de bijstand gekort bij meerdere uitkeringen per huishouden. Het idee hierachter is dat diverse kosten gedeeld kunnen worden.

Mantelzorgboete

CDA-Kamerlid Pieter Heerma sprak van een "mantelzorgboete", omdat het kabinet tegelijkertijd bezig is om mensen zelf meer zorg aan huis te laten verlenen.

Zijn 50Plus-collega Norbert Klein wees erop dat de norm niet zou moeten gelden voor ouderen, omdat bij hen niet geldt dat zij geprikkeld moeten worden om aan het werk te gaan.

Volgens Potters blijft het principe overeind dat kosten binnen huishoudens gedeeld kunnen worden.

Kinderen

SP en CDA lieten eerder al weten AOW'ers met thuiswonende kinderen te willen ontzien. Zij hoeven wat hen betreft niet te worden gekort op basis van deze kostendelersnorm.

Heerma stelde wel dat het voorstel van Klijnsma na het akkoord met D66, ChristenUnie en SGP van afgelopen maandag sterk is verbeterd. Wel houdt hij moeite met de gevolgen voor AOW'ers.

Verhuisplicht

SP-Kamerlid Sadet Karabulut noemde het "absurd" dat bijstandsontvangers in de wet verplicht worden om te verhuizen als zij elders een baan kunnen krijgen.

"Dat kan je in tijden van crisis van mensen met kinderen toch niet vragen?", stelde ze. VVD-Kamerlid Sjoerd Potters zei echter geen verschil te zien tussen iemand die binnen zijn baan verhuisd en mensen die de kans krijgen om uit de bijstand weer aan de slag te gaan.

Veel strenger

De VVD'er benadrukte dat er ook na het akkoord van maandag er sprake is van een "veel strengere" bijstand.

Hij erkende wel dat er enkele aanpassingen zijn gedaan omwille van de "uitvoerbaarheid" voor gemeenten, maar volgens hem blijft de wet "in de kern" overeind.

Dat betekent dat gemeenten nog steeds verplicht worden om bijstandsontvangers om een tegenprestatie te vragen. Wel krijgen gemeenten meer vrijheid in de uitvoering. Critici zeggen dat de gemeenten deze mogelijkheden nu ook al hebben. 

Volgens Potters kan de tegenprestatie bestaan uit bijvoorbeeld het koffieschenken in een verzorgingshuis, meewerken aan buurtpreventie, sneeuwschuiven, of klaar-overen bij scholen.

Korten

De VVD'er wil dat gemeenten die weigeren de tegenprestatie op te leggen uiteindelijk gekort worden op het bijstandsbudget.

Wethouder Andrée van Es van de gemeente Amsterdam zegt geschrokken te zijn van dit voorstel. "Straffen wordt het mantra van de VVD'', reageert de wethouder van Werk, Inkomen en Participatie. "Ik wil op deze manier niet afgeserveerd worden.''

Taaleis

Het VVD-Kamerlid ontkende dat er met D66, ChristenUnie en SGP ook een overeenkomst is beklonken over de verplichting aan bijstandsontvangers om Nederlands te spreken. Deze aparte wet komt volgens hem binnenkort naar de Kamer.

Met de strengere bijstand is een bezuiniging van twee miljard gemoeid. Later op de dag komt staatssecretaris Klijnsma aan het woord.