Als het aan de PvdA ligt, volgt meer onderzoek naar het verminderen van de gaswinning in Groningen. 

PvdA-Tweede Kamerlid Jan Vos gaf woensdag aan dat er meer moet gebeuren om ''als dat in de toekomst om veiligheidsredenen nodig blijkt", de gaskraan verder dicht te draaien.

Dat het kabinet onlangs besloot om de gaswinning nabij Loppersum, het meest getroffen gebied, met 80 procent terug te schroeven om de veiligheid te vergroten, noemt Vos een goed begin.

Hetzelfde geldt voor de 1,2 miljard euro die naar het getroffen gebied gaat. Maar minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft ook wat uit te leggen, vindt de PvdA'er want hij is ''ronduit verbolgen" dat afgelopen jaar 10 procent meer gas is gewonnen dan het jaar daarvoor.

Steunen

SP'er Paulus Jansen verweet Vos ''krokodillentranen'' te huilen, want de PvdA had volgens hem vorig jaar het verzoek van de oppositie kunnen steunen om de gaskraan wat dicht te draaien terwijl alle onderzoeken werden gedaan. Vos keek niet uitgebreid terug.

''Toen wist niemand dat de putten rond Loppersum dicht moesten, maar het is wel verstandig dat dat nu gebeurt.'' En: ''Dit besluit is uitstekend voor de komende drie jaar. Maar daarna verandert de situatie. Kijk vooruit en neem tijdig maatregelen.''

Vertrouwen

Ook Stientje van Veldhoven (D66) noemde het onbegrijpelijk dat juist afgelopen jaar zoveel gas is gewonnen. Agnes Mulder (CDA) wilde uitleg van Kamp.

''Het vertrouwen is verkwanseld door de gaskraan vol open te zetten afgelopen jaar. Kunt u ons uitleggen waarom er zoveel is gewonnen. U bent tijdig gewaarschuwd, maar wat heeft u daarmee gedaan?''

Paulus Jansen (SP) stelde dat het erop lijkt dat ''de NAM en de Staat nog even snel de snoeppot hebben leeggegeten voor moeder thuiskwam''. Elbert Dijkgraaf (SGP) constateerde dat de NAM ''blijkbaar alle ruimte neemt die wordt gegeven''.

Perspectief

D66, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren willen dat er in elk geval de komende tien jaar meer wordt geïnvesteerd in Groningen. Het gebied wordt niet alleen getroffen door aardbevingen als gevolg van de gaswinning, maar kent ook een hoge werkloosheid.

Om de regio economisch meer perspectief te bieden, pleiten PvdA en D66 ervoor om de komende tien jaar geld vrij te maken voor de economische ontwikkeling van het gebied.

Volgens Vos verdient Groningen meer aandacht, nu is erkend dat ''het in Groningen heel erg is misgegaan’’.

Stapeling

Van Veldhoven vindt dat het gebied langer aandacht nodig heeft vanwege de stapeling van problemen.

''Als we de zichtbare schade repareren, dan zijn we er nog niet; we moeten ook onzichtbare schade repareren. En dan schiet het pakket van het kabinet toch nog wat tekort. We kunnen in vijf jaar een goede start maken, maar een steun voor langere termijn is nodig. Groningen verdient een ijzersterke economie voor de toekomst.''

Prijskaartje

VVD'er Rene Leegte wil eveneens een langdurige en goede samenwerking met Groningen. Maar volgens hem zijn er al principe-afspraken voor een langere termijn en daar hoeft van hem geen prijskaartje aan te worden gehangen. ''Het gaat om het automatisme van langetermijnsamenwerking tussen Den Haag en Groningen, zolang het nodig is.’’

Het kabinet stelde eerder tot 2018 jaarlijks 13 miljoen euro beschikbaar om de economische vooruitzichten in dit deel van Groningen te verbeteren.

In totaal is er de komende vijf jaar voor de regio 1,2 miljard euro beschikbaar. Een groot deel van het geld gaat naar het verstevigen van huizen en compensatie van schade die door de aardbevingen is aangericht.

Achtergrond: Groningen-gasveld bijna grootste ter wereld

Vijf vragen over gaswinning