De SP vindt dat het kabinet de invloed van lobbyisten op de besluitvorming over de financiële sector te ver laat strekken. De partij doet voorstellen om deze invloed in te dammen.

Dit laat Kamerlid Arnold Merkies (SP) woensdag weten aan NU.nl.

Hij vindt dat voor deze invloed te weinig aandacht is in het kabinet. "In de kabinetsvisie op de bankensector wordt met geen woord gesproken over de bankenlobby. Een gemiste kans", aldus Merkies.

De SP'er wijst er op dat de Commissie-De Wit juist heeft aangetoond dat lobbyisten een flinke invloed hebben gehad op teksten van het kabinet over de bankensector.

Zo stelde oud-directeur Hein Blocks van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) in 2010 tegenover de commissie dat hij "regelmatig" mee heeft gemaakt dat hij in toelichtingen op wetteksten en in beantwoording van Kamervragen "delen van teksten zoals wij die geformuleerd hadden, terugzagen."

Afgezwakt

"Vorige week nog werd het voorstel van de Europese Commissie voor het verplicht scheiden van risicovolle activiteiten vergaand afgezwakt door druk van de bankenlobby", zo stelt Merkies. Een door de Europese Commissie ingestelde commissie had geadviseerd om deze activiteiten te scheiden, maar eurocommissaris Michel Barnier nam deze aanbevelingen niet over.

Merkies gaat daarom donderdag in de Tweede Kamer voorstellen om bij ieder wetsvoorstel een lobbyparagraaf toe te voegen, zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke lobbyisten betrokken zijn geweest bij het opstellen van de wet en welk effect dit heeft gehad op de wetgeving.

Afkoelperiode

Daarnaast vindt Merkies dat de contacten tussen de toezichthouders DNB en AFM en lobbyisten transparanter moeten worden weergegeven. Informatie over zulke bijeenkomsten moet publiek gemaakt worden, aldus Merkies, zoals in de Verenigde Staten al wel gebeurt.

De SP'er stelt daarnaast een afkoelperiode voor politici voor, die in het bedrijfsleven eenzelfde functie willen betreden op het terrein waar ze eerst ook werkzaam waren.

Donderdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de kabinetsvisie over de Nederlandse bankensector.