CDA en SP willen niet dat gepensioneerden die hun kosten van levensonderhoud delen met huisgenoten (bijvoorbeeld nog thuiswonende kinderen) worden gekort op hun AOW. 

CDA-Kamerlid Pieter Heerma zal donderdag bij de behandeling van de nieuwe bijstandsregels in de Tweede Kamer voorstellen AOW'ers te ontzien. Hij wordt gesteund door SP, GroenLinks, 50PLUS en mogelijk ook de PVV.

De Kamer praat donderdag over de bijstandsplannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Klijnsma wil dat bijstandsgerechtigden die minder kwijt zijn aan levensonderhoud omdat ze met anderen in één huis wonen, een lagere uitkering krijgen. Die regel gaat ook gelden voor AOW'ers.

CDA en SP vinden dat ''oneigenlijk''. Volgens Heerma lijkt het wel ''of de AOW een bijstand voor 65-plussers is. En dat is natuurlijk niet zo.''

Bezwaren

SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft grote bezwaren tegen de hele wet, terwijl Heerma op diverse onderdelen zeer kritisch is.

Wat Karabulut betreft gaat de 'kostendelersnorm' in zijn geheel van tafel. In elk geval moeten ook mantelzorgers ontzien worden. Karabulut gaat daar een voorstel voor indienen. Heerma wil dat eerst bestuderen voor hij steun toezegt.

Akkoord

Klijnsma bereikte maandag een akkoord met coalitie en de 'bevriende' oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP over haar bijstandsplannen. Ze verzekerde zich daarmee van voldoende draagvlak in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft.

Op één punt kunnen er toch nog problemen ontstaan. Klijnsma wilde dat bijstandsmoeders met jonge kinderen sollicitatieplicht krijgen. Op dringend verzoek van ChristenUnie en SGP is dat geschrapt. Maar D66 steunt dit deel van de afspraken niet. Het is onduidelijk wat dat betekent voor de behandeling van de wet in de Eerste Kamer.

Kern van de plannen van Klijnsma is dat bijstandsregels strenger worden. Maar onder druk van de 'bevriende' oppositie zijn de scherpste kantjes er afgehaald. Gemeenten krijgen veel meer beleidsvrijheid bij het toepassen van de regels.