Seizoenswerkers uit niet-EU-landen krijgen dezelfde rechten als hun EU-collega’s. De werk- en leefomstandigheden van de seizoensarbeiders worden aangepakt.

Op het gebied van salaris, werktijden en vakanties krijgen de seizoenswerkers uit bijvoorbeeld Afrika dezelfde rechten als EU-burgers. Ook mogen ze lid worden van een vakbond en krijgen ze toegang tot sociale zekerheid en pensioenen.

Naar schatting werken jaarlijks meer dan 100.000 seizoenarbeiders van buiten de unie in Europa in sectoren als de landbouw en het toerisme.

De nieuwe regels moeten een einde maken aan uitbuiting van niet-EU-burgers. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini spreekt van een eerste mijlpaal voor rechten van laaggeschoolde arbeidsmigranten.

''Deze wetgeving regelt op een legale manier het werk dat nu vaak illegaal en onder slechte omstandigheden gebeurt.’’ Sargentini hoopt op meer Europese regels omtrent arbeidsmigratie. ''Anders blijven we illegaal werk faciliteren.''

'Overbodig'

PVV-Europarlementariër Auke Zijlstra noemde de regels ''illegaal en overbodig’’. Dergelijke zaken zouden door de lidstaten zelf geregeld moeten worden, aldus de PVV’er.

Het blijft aan de lidstaten zelf om te bepalen hoeveel niet-EU-burgers ze het land binnenlaten om te werken. Het meeste seizoenswerk in Nederland wordt gedaan door EU-burgers.

EU-lidstaten hebben nu 2,5 jaar de tijd om de Europese regels om te zetten in nationale wetgeving.