Het Europees Parlement wil dat de nieuwe Europese klimaatdoelen voor 2030 bindend worden. Die oproep deden de Europarlementariërs woensdag in Straatsburg.

Het Europarlement is teleurgesteld in de voorstellen van de Europese Commissie.

Die stelde recent voor dat Nederland en andere EU-lidstaten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent moeten terugbrengen ten opzichte van 1990.

Het EP wil dat de uitstoot met ''tenmiste 40 procent'' wordt teruggebracht.

Bovendien willen de Europarlementariërs ook dat de EU-landen verplicht worden om 30 procent hernieuwbare energie te gebruiken. Brussel stelde een niet-verplichtende doelstelling voor van 27 procent voor de hele EU en dus niet voor de lidstaten afzonderlijk.