Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt met wettelijke eisen waaraan zogeheten moskee-internaten moeten voldoen.

De regels zijn volgens hem nodig om het welzijn en de veiligheid van kinderen op private internaten te kunnen garanderen. Gemeenten moeten op de naleving gaan toezien. De planning is dat de wettelijke eisen op 1 juli 2015 ingaan.

Asscher neemt de maatregelen anderhalf jaar nadat bekend werd dat duizenden kinderen in Nederland naar internaten gaan die gekoppeld zijn aan, vooral Turkse, moskeeën en dat het twijfelachtig gesteld is met het welzijn en de veiligheid van deze kinderen.

Zo zouden er in een Rotterdams internaat meisjes van hun 12e tot hun 18e zonder toezicht na schooltijd worden vastgehouden om islamlessen te volgen. Bovendien zouden de slaapruimtes krap zijn en niet aan de veiligheidseisen voldoen.

Zorgelijk

De minister noemde de situatie destijds al "zorgelijk". Moskee-internaten hoeven niet aan pedagogische regels te voldoen en vallen niet onder toezicht van jeugdzorg of onderwijsinspectie. Moskee-internaten ontvangen geen subsidie, anderen zoals schippersinternaten wel.

De nieuwe regels gaan gelden voor alle private internaten, dus ook voor opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys. Private internaten moeten daardoor straks aan grofweg dezelfde welzijnsregels voldoen als gesubsidieerde internaten.